bs4 mobile – mobilny system CRM

Mobilny system CRM bs4 mobile pozwala budować relacje z klientami na ekranie Twojego smartfona


Najnowszym produktem w ofercie naszej firmy jest aplikacja bs4 mobile. Ten mobilny system CRM jest osobnym modułem programu bs4, dzięki któremu możliwe jest zarządzanie elementarnymi procesami i mechanizmami dostępnymi w systemie. Za jego pomocą użytkownicy programu mogą w krótkim czasie uzyskać dostęp do najważniejszych informacji o wybranej transakcji lub kontrahencie i błyskawicznie tworzyć notatki ze spotkań biznesowych.

Aplikacja bs4 mobile:

  • Usprawnia codzienne funkcjonowanie np. działów handlowych, w przedsiębiorstwach stawiających na znaczną mobilność i dyspozycyjność swoich pracowników.
  • Umożliwia szybki dostęp do elementarnych obiektów ze stacjonarnej wersji systemu: transakcji, zleceń czy kartotek kontrahentów.
  • Pozwala na sprawną wymianę informacji ze stacjonarnymi użytkownikami systemu bs4.
  • Przejrzysty i prosty interfejs sprawiają, że moduł może być wykorzystywany na szerokim wachlarzu urządzeń mobilnych, nie tylko z klasy biznesowej.

Cechy aplikacji:

  • Moduł składa się z uprzednio zdefiniowanych przez administratora zakładek, reprezentujących obiekty dostępne z poziomu stacjonarnej wersji systemu.
  • Jest to narzędzie przejrzyste i łatwe w obsłudze.
  • Działa na urządzeniach mobilnych różnego typu.
  • Pozwala szybko sprawdzać i aktualizować dane związane z kontrahentami, zleceniami czy transakcjami w systemie.
  • Umożliwia sprawną wymianę informacji poprzez wysyłanie komunikatów lub zlecanie zadań innym pracownikom.
bs4 mobile

Karta klienta – widok 360°


Kartoteka klienta w bs4 mobile może składać się z wielu zakładek: zawierać dane osób kontaktowych kontrahenta, jego siedzib, historię działań związanych z klientem, jego faktury, zlecenia serwisowe itp. Każdą zakładkę można zaprojektować tak, aby zawierała kluczowe informacje o kliencie – projekt zależy od Ciebie.

bs4 mobile - kartoteka kontrahenta

Zamówienia, faktury, należności


bs4 mobile udostępnia rejestr transakcji związanych z klientem. Zamówienia można wprowadzać, wybierając produkty z asortymentu, z podglądem stanów magazynowych i cen obowiązujących klienta. Użytkownik może przeglądać faktury, filtrować niezapłacone i przeterminowane.

bs4 mobile - faktury i transakcje

Raporty i wykresy


Raporty aplikacji są w pełni konfigurowalne. Jeżeli administrator systemu utworzy nowe pola opisujące klienta (np. zlecenie serwisowe), to można je włączyć od razu jako kolumny lub kryteria filtrowania w raporcie. Na podstawie raportów mozna utworzyć wykresy i udostępnić je użytkownikom w aplikacji mobilnej.

bs4 mobile - wykresy

Zadania i urlopy


Pracownik widzi zadania swoje i (jeżeli posiada uprawnienia) swoich współpracowników. Zadania są powiązane z kontrahentami, tematami handlowymi lub zleceniami serwisowymi. Gdy pracownik zaloguje się do wersji stacjonarnej bs4 ultra, zobaczy ten sam kalendarz zadań, co w aplikacji mobilnej. Dostępna jest informacja o urlopach współpracowników.

bs4 mobile - zadanie

Zlecenia serwisowe, reklamacje


Przedstawiciel terenowy korzystający z bs4 mobile może przeglądać zlecenia reklamacyjne związane z klientem, którego odwiedza. Może dodać nowe, przy okazji załączając zdjęcie wykonane u klienta. Po dodaniu zlecenia klient może automatycznie otrzymać mail lub SMS potwierdzające zgłoszenie.

bs4 mobile - zlecenie serwisowe

Dokumenty kosztowe, umowy


Aplikacja pozwala rejestrować nowe dokumenty kosztowe, umowy, pisma – wszystko to, co otrzymujemy w terenie. Robiąc zdjęcie dokumentu, pracownik inicjuje jego obieg w systemie bs4 ultra. bs4 mobile może również służyć do zdalnych akceptacji, odrzucania lub opisywania e-dokumentów zeskanowanych przez pracowników stacjonarnych systemu bs4 ultra.

Poczta e-mail, komunikator


bs4 mobile pozwala przeglądać i redagować maile. Korespondencja jest powiązywana przez system z kartoteką kontrahenta, dzięki czemu łatwo możemy śledzić historię kontaktów z klientem.
Komunikaty wysyłane przez współpracowników wewnątrz bs4 ultra pojawiają się na liście powiadomień smartfona. Dzięki temu mamy stały kontakt z innymi osobami w firmie, otrzymujemy przypomnienia i automatyczne alerty o niepokojących danych w firmowym systemie CRM.

bs4 mobile - dopasowana do potrzeb


Aplikację konfiguruje administrator systemu (Twój lub z firmy bs4) i dokładnie dopasowuje ją do potrzeb danej firmy. Każdy pracownik widzi na swoim telefonie to, co jest najbardziej istotne z jego punktu widzenia. Jest to ważne, gdyż smartfon ma nieduży ekran, brak tradycyjnej klawiatury i myszki.
Dane są wczytywane online z serwera systemu bs4 ultra. To zwiększa bezpieczeństwo korzystania z aplikacji, gdyż żadne wartościowe dane nie są kopiowane na telefon komórkowy.

bs4 mobile – ułatwia działanie


Aplikacja bs4 mobile może zawierać kilka niezbędnych lub kilkadziesiąt pozycji podzielonych na foldery. Po ponownym uruchomieniu aplikacji użytkownik może zawsze startować od miejsca, w którym ostatnio przerwał pracę lub od dedykowanej strony startowej, którą może być tzw. pulpit menedżera z najbardziej istotnymi informacjami.

bs4 mobile - strona logowania i boczne menu