CRM dla działu handlowego

CRM dla działu handlowego


Zarządzanie sprzedażą w programie CRM opiera się na tematach sprzedażowych, zwanych inaczej transakcjami. System bs4 ultra oferuje szerokie możliwości m.in. w zakresie ofertowania, ustalania cen i rabatów, wyznaczania planów sprzedaży, generowania zaawansowanych raportów, ustalania kredytów kupieckich, skutecznej windykacji, monitorowania efektów pracy a także zarządzania premiami i prowizjami.

bs4 ultra dla działu handlowego/sprzedaży, to przede wszystkim


 

 • jedna, aktualna baza Klientów dostępna z dowolnej lokalizacji, 
 • archiwizacja wszystkich ustaleń z Klientami w historii kontaktu,
 • informacja o każdym leadzie,
 • automatyzacja procesu sprzedaży,
 • praca na różnych rodzajach transakcji (ofertach, zamówieniach, przetargach, leadach),
 • powiązywanie transakcji z danym Klientem oraz firmami pomocniczymi np. dostawcami,
 • generowanie raportów na podstawie dowolnych zestawień np. prezentujących wyniki sprzedaży, efektywność handlowców,
 • spójne i profesjonalne szablony pism, ofert, e-maili, faktur itp.,
 • usystematyzowanie procesów ustalania cen i rabatów,
 • możliwość indywidualnego kształtowania cen dla Klientów,
 • automatyzacja windykacji nieuregulowanych należności.

Więcej o zarządzaniu sprzedażą w CRM w artykule:

 

Dodatkowe informacje i kontakt


Przetestuj nasz system!

Wypełnij formularz aby zyskać dostęp do demo

Informacje nie zostaną przekazane osobom trzecim. Wypełnienie formularza oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez bs4 business solutions sp. z o.o. w celach sprzedażowych i marketingowych. Przysługuje Państwu prawo rezygnacji z otrzymywania informacji i/lub prawo zażądania usunięcia swoich danych osobowych.