Użyteczne raporty

Oferta wdrożeniowa
Kwiecień 11, 2017
Budowanie relacji z uczestnikami
Kwiecień 11, 2017

Program bs4 ultra oferuje możliwość tworzenia własnych raportów, które pozwalają oceniać podejmowane przez firmę działania i podejmować lepsze decyzje w przyszłości. Na potrzeby firmy szkoleniowej można tworzyć wiele użytecznych raportów dotyczących np. zysku ze szkoleń czy obliczających średnie ilości uczestników.

użyteczne raporty

Użyteczne raporty

 

Przykłady raportów często stosowanych w branży szkoleniowej:


1. Raport zysku ze szkolenia – jeżeli w programie zarejestrowano wszystkie koszty i wystawiono faktury uczestnikom,  program może obliczyć zysk z przeprowadzenia szkolenia.

2. Raport uczestników z rozróżnieniem ich statusów – dla każdego szkolenia możemy uzyskać raport ilości użytkowników z rozróżnieniem ich statusu – ilu jest potencjalnych uczestników, ilu potwierdzonych, ilu zrezygnowało.

3. Raport ilości działań zrealizowanych przez pracowników – pozwala on przeanalizować:

  • ile telefonów do klientów wykonały poszczególne osoby w firmie,
  • ile wizyt wykonano,
  • ile ofert wysłano.

4. Raport opóźnionych zadań – zawiera informacje dotyczące tego, w realizacji których zadań występują opóźnienia i kto jest za nie odpowiedzialny. Program może ponadto alarmować samoczynnie o takich zadaniach
(czytaj więcej: ustawianie alarmów informujących o niekorzystnych zjawiskach (np. spadek liczby wysłanych ofert, wzrost kwoty niezapłaconych faktur itp.)).

 

Więcej na temat raportów w programie:

raporty statystyczne analizujące trendy i strukturę danych
raporty zewnętrzne – generator własnych raportów czytających dane z bazy CRM i zewnętrznych baz SQL

Dodaj komentarz