Funkcje CRM

Wybrane funkcje systemu CRM bs4 Ultra


Lipiec 5, 2018

Interaktywne linki w e-mailach

W najnowszej wersji systemu bs4 ultra dodaliśmy przełomowy mechanizm – interaktywne linki w e-mailach. Możesz wykorzystać je do tak trywialnych zadań jak potwierdzanie lub anulowanie subskrypcji, jednak ich zastosowanie pozwala osiągnąć o wiele więcej.
Czerwiec 25, 2018

Elektroniczne biuro obsługi klienta

Platforma zintegrowana z systemem CRM, która umożliwia komunikację między przedsiębiorstwem a jego zewnętrznymi partnerami (klientami, dostawcami, pozostałymi kooperantami). Dobrze działający eBOK usprawnia realizację funkcji marketingowych, ułatwia wymianę informacji i tworzy warunki sprawnej obsługi klientów.
Listopad 30, 2017

CTI

Integracja z centralą telefoniczną VoIP w chmurze. Wygodnie nawiązywanie połączeń jednym kliknięciem. Automatyczne wyświetlanie danych z CRM o dzwoniącym kliencie. Kolejnym kliknięciem przejdziesz do kartoteki klienta gdzie w trakcie rozmowy dokonasz potrzebnych zmian, dodasz notatkę z rozmowy, czy przejdziesz do złożenia zamówienia.
Listopad 16, 2017

E-faktury

Faktury elektroniczne (inaczej e-faktury, eko-faktury) to standard już nie tylko w dużych przedsiębiorstwach czy sklepach internetowych. To także praktyka w tradycyjnych małych i średnich firmach usługowych oraz produkcyjnych, które doceniają e-faktury przede wszystkim za oszczędność czasu i zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności.
Maj 18, 2017

Terminarz zadań dla wielu osób

Terminarz zadań dla wielu osób Terminarz zadań w systemie bs4 pozwala Użytkownikowi na sprawdzanie zadań wielu osób, należących do wybranej grupy pracowniczej. Terminarz zadań pozwala na […]
Maj 17, 2017

Pulpit managera

Każde stanowisko wiąże się z innymi obowiązkami a dla każdego pracownika inne informacje są najbardziej istotne. W związku z tym potrzebuje on indywidualnego dobrania elementów, które […]
Maj 17, 2017

Synchronizacja Google Calendar

Program bs4 ultra umożliwia synchronizację i wymianę zadań oraz kontaktów z narzędziami Google (Gmail i Calendar). Dzięki niej możliwy jest także import zadań z systemu CRM […]
Maj 17, 2017

Replikator danych

Replikator danych Funkcjonalność Replikatora pozwala na automatyczne, cykliczne eksportowanie danych z bazy systemu bs4 do innej bazy. W ramach wymiany danych Replikator może wstawiać, aktualizować oraz […]
Maj 17, 2017

bs4 API

Moduł pozwala na komunikację programu bs4 z innymi systemami informatycznymi, wykorzystując w tym celu połączenie internetowe. Umożliwia on własne, dowolne integracje z różnymi programami wykorzystywanymi w […]
Maj 17, 2017

Importy danych

Importy danych Program umożliwia prosty i bezpieczny import danych z różnych baz zewnętrznych. Dane można zostać zaimportowane m.in. plików Excel, csv oraz baz SQL.  Źródła danych   […]
Maj 17, 2017

Synchronizacja z programami ERP

Oprogramowanie bs4 ultra można zintegrować z różnymi systemami ERP, co umożliwia dwukierunkową wymianę i aktualizację danych pomiędzy tymi programami. System bs4 może również pełnić rolę integratora programu […]
Maj 17, 2017

Raporty zewnętrzne

Raporty zewnętrzne – generator własnych raportów czytających dane z bazy CRM i zewnętrznych baz SQL Moduł pozwala definiować własne raporty generujące zestawienia w oparciu o dowolne […]
Maj 17, 2017

Alarmy informujące o niekorzystnych zjawiskach

Ustawianie alarmów informujących o niekorzystnych zjawiskach Monitoringi w programie bs4 umożliwiają ustawienie alarmów, które poinformują Użytkownika, gdy liczby w danym zestawieniu wykroczą poza określony wcześniej zakres […]
Maj 17, 2017

Definiowanie własnych wskaźników przeszukiwania bazy

Definiowanie własnych wskaźników (agregatów), według których można przeszukiwać bazę Zestawienia w programie umożliwiają tworzenie tzw. agregatów, czyli prostych wskaźników liczbowych mających szerokie zastosowanie do celów analitycznych. […]
Maj 17, 2017

Raporty statystyczne

Raporty statystyczne analizujące trendy i strukturę danych Raporty statystyczne podliczają dane z dowolnych zestawień programu wg wybranych przez Użytkownika kryteriów, dzięki czemu dostarczają dokładnie tych informacji, których […]
Maj 17, 2017

Zarządzanie bazą produktów

Zarządzanie bazą produktów Moduł Produkty + pozwala budować bazę informacji o oferowanych produktach i usługach oraz zarządzać bardzo szerokim i głębokim asortymentem. Kategorie produktów Wewnątrz kategorii […]
Maj 17, 2017

Zarządzanie egzemplarzami produktów zakupionymi przez klientów

Moduł pozwala zarządzać produktami i usługami zakupionymi przez klienta oraz śledzić poszczególne egzemplarze produktów już od momentu przyjęcia na magazyn (rejestrować ich historie i wytyczać zadania). […]
Maj 17, 2017

Ewidencja rozdawanych klientom materiałów promocyjnych

Ewidencja rozdawanych klientom materiałów promocyjnych Ewidencja materiałów jest bezpośrednio związana z produktami w systemie.   Program pozwala na pełną kontrolę i wgląd we wszystkie akcje, które […]
Maj 17, 2017

Hurtowe zlecanie zadań

Hurtowe zlecanie zadań System bs4 pozwala na hurtowe zlecanie Zadań w powiązaniu do kontrahentów znajdujących się w schowku. W tym celu należy przejść do odpowiedniej opcji […]
Maj 17, 2017

Zarządzanie kampaniami marketingowymi

Zarządzanie kampaniami marketingowymi Kampanie marketingowe w programie są częścią modułu Zleceń. Prawidłowe działanie tej funkcjonalności wymaga od upoważnionego Użytkownika: utworzenia typu obiektu systemowego – typu zlecenia […]
Maj 17, 2017

E-mailing masowy i korespondencja seryjna

E-mailing masowy i korespondencja seryjna W wielu miejscach w programie bs4 możliwe jest wysyłanie mailingu masowego, czyli tej samej wiadomości do wielu adresatów. Program zachowuje przy […]
Maj 17, 2017

DMS – obieg dokumentów i spraw w firmie

DMS – wsparcie dla obiegu dokumentów i spraw w firmie Moduł bs4 DMS służy do elektronicznego zarządzania obiegiem spraw/dokumentów pojawiających się w firmie. Jego głównym celem […]
Maj 17, 2017

Zarządzanie zakupami u dostawców

System CRM bs4 ultra pozwala na planowanie i zarządzanie realizacją zamówień u dostawców. Jest to użyteczna funkcjonalność przede wszystkim dla: działu zakupów, logistyki i działu handlowego. […]
Maj 17, 2017

Obsługa procesów posprzedażowych

Moduł Zlecenia pozwala zarządzać dowolnego typu zleceniami i projektami prowadzonymi w firmie. Umożliwia obsługę bardzo zróżnicowanych rodzajów zleceń (każdy rodzaj może składać się z odmiennych, indywidualnie […]
Maj 17, 2017

Umowy długoterminowe

Umowy długoterminowe Poprzez umowę długoterminową rozumiemy umowę, która trwa przez określony (dłuższy) czas. Przykładem takiej umowy może być na przykład umowa abonamentowa lub umowa serwisowa. Do […]
Maj 17, 2017

Definiowanie wielu cenników sprzedaży

Program CRM bs4 ultra oferuje wiele możliwości w zakresie zarządzania cenami i wysokością rabatów. System umożliwia m.in. ustalanie cen stałych, indywidualnych wyjątków rabatowych na poszczególne produkty […]
Maj 17, 2017

Kredyty kupieckie i windykacja

Kredyty kupieckie i windykacja Dodatkowy moduł systemu bs4 pozwala ustawiać limity kredytów kupieckich oraz zautomatyzować działania windykacyjne względem klientów. Zarządzanie kredytem kupieckim Moduł umożliwia ustawianie limitów […]
Maj 17, 2017

Zarządzanie tematami sprzedażowymi

Zarządzanie sprzedażą to jedno z podstawowych zastosowań oprogramowania CRM. Ideą pracy na tematach sprzedażowych w programie CRM jest ewidencjonowanie i zarządzanie nią na wcześniejszym etapie niż […]
Maj 17, 2017

Repozytorium plików

Repozytorium plików System bs4 umożliwia archiwizację plików i porządkowanie ich w podobny sposób jak na dysku twardym komputera. Po wgraniu do systemu, są one dostępne z […]
Maj 17, 2017

Komunikator wewnątrzfirmowy

Komunikator wewnątrzfirmowy Komunikator umożliwia wysyłanie krótkich wiadomości do innych pracowników firmy z różnych miejsc w systemie. Wiadomości można powiązywać z elementami programu m.in. kontrahentami, zadaniami, e-mailami […]
Maj 17, 2017

Rezerwacja zasobów firmowych

Rezerwacja zasobów firmowych Program umożliwia zarządzanie rezerwacjami zasobów firmy np. sal konferencyjnych, aut służbowych, projektorów i innych. Dzięki tej funkcji pracownicy widzą kiedy dany zasób jest […]
Maj 17, 2017

Urlopy i nieobecności

Urlopy i nieobecności Program pozwala zarządzać urlopami i innymi nieobecnościami pracowników. Umożliwia on zatwierdzanie, odrzucanie oraz wydruk wniosków urlopowych. Pracownicy mogą mieć  dostęp do kalendarza urlopów […]
Maj 17, 2017

Baza wiedzy

Baza wiedzy Moduł Baza wiedzy oprogramowania bs4 pozwala gromadzić cenne informacje i dzielić się nimi z innymi Użytkownikami systemu. Ułatwia przepływ wiadomości, poprawia komunikację pomiędzy kierownictwem a […]
Maj 17, 2017

Dynamiczne zestawienia

Program umożliwia tworzenie elastycznych zestawień dla dowolnych danych w systemie. Zarówno kryteria filtrowania jak i kolumny zestawienia są w pełni konfigurowalne. Na podstawie określonych zestawień można […]
Maj 17, 2017

Zarządzanie zadaniami osób

Zadania w systemie bs4 są czynnościami zaplanowanymi do wykonania, zlecanymi poszczególnym pracownikom w programie. Można je wykorzystywać w zarządzaniu własnym czasem pracy oraz delegować ich realizację innym. […]
Maj 16, 2017

Fakturowanie

Fakturowanie Poprzez fakturę w systemie bs4 rozumiemy dokument sprzedaż, powiązany z transakcją lub dostawą. Aby użytkownik mógł zarządzać fakturami w systemie musi mieć włączone moduły: Faktury […]
Maj 15, 2017

Komunikacja przez SMS

Komunikacja przez SMS Program bs4 umożliwia wysyłkę SMS za pośrednictwem płatnej bramki smsapi.pl Wysyłka SMS wymaga posiadania systemu w wersji 5.5.91 z dnia 15.02.2016 r. lub […]
Maj 15, 2017

Odbiór i obieg e-maili w firmie

Moduł Webmail pozwala odbierać i wysyłać wiadomości e-mail bezpośrednio w programie CRM. Umożliwia on automatyczną archiwizację wiadomości przychodzących i wychodzących oraz rejestrację ich w powiązanych kartotekach […]
Maj 15, 2017

Wysyłka e-maili

Program bs4 posiada osobny moduł bs4 Webmail umożliwiający zarządzanie pocztą bezpośrednio w systemie CRM. Możliwa jest także synchronizacja systemu z programami pocztowymi, z których korzysta dana […]
Maj 15, 2017

Tworzenie pism w formacie PDF

Tworzenie pism w formacie PDF Program umożliwia generowanie plików z wybranego szablonu plikowego, także dla wielu wierszy jednego zestawienia jednocześnie. W takim przypadku, system dla każdego z plików wypełni określony w szablonie […]
Maj 15, 2017

Szablony korespondencji

Komunikację z klientami (listowną lub e-mailową) – w programie usprawniają szablony. Dzięki nim nie ma konieczności formatowania każdej wiadomości z osobna. Można tworzyć szablony do wysyłki […]
Maj 12, 2017

Wyszukiwarki i segmentacja klientów

Wyszukiwarki ułatwiają szybkie odnalezienie dowolnych danych z systemu np. danego Klienta lub ich grupy o określonych cechach. Użytkownik może przeszukiwać dane wg dowolnych kryteriów oraz wybierać […]
Maj 12, 2017

Bezpieczeństwo danych w systemie

Bezpieczeństwo danych w systemie System spełnia wymogi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostępne jest szyfrowanie pól, bez możliwości odczytu nawet przez administratora systemu. System loguje zmiany […]
Maj 12, 2017

Konfigurowalne kartoteki kontrahentów

Konfigurowalne kartoteki kontrahentów Przedsiębiorstwo zorientowane na Klienta musi umiejętnie budować z nim relacje. Niezbędne do ich tworzenia jest dokładne poznanie potrzeb, oczekiwań Klienta oraz gromadzenie i […]
Maj 12, 2017

Rejestracja zdarzeń i aktywności

Jedną z największych korzyści z wdrożenia systemu CRM, poza łatwym dostępem do aktualnych danych Klientów, jest możliwość zbierania informacji i budowania historii kontaktu. Dane gromadzone są […]