Funkcje CRM

Wybrane funkcje systemu CRM bs4 Ultra


6 listopada, 2020

Jak wykorzystać moduł map w bs4 ultra

Reprezentację obiektów na mapie w systemie bs4 stworzyliśmy przede wszystkim z myślą o organizacji pracy i wsparciu podejmowania decyzji. To nieocenione narzędzie m.in. dla handlowców pracujących w terenie, ale także dla firm zajmujących się serwisem maszyn czy urządzeń.
5 lipca, 2018

Interaktywne linki w e-mailach

W najnowszej wersji systemu bs4 ultra dodaliśmy przełomowy mechanizm – interaktywne linki w e-mailach. Możesz wykorzystać je do tak trywialnych zadań jak potwierdzanie lub anulowanie subskrypcji, jednak ich zastosowanie pozwala osiągnąć o wiele więcej.
25 czerwca, 2018

Elektroniczne biuro obsługi klienta

Platforma zintegrowana z systemem CRM, która umożliwia komunikację między przedsiębiorstwem a jego zewnętrznymi partnerami (klientami, dostawcami, pozostałymi kooperantami). Dobrze działający eBOK usprawnia realizację funkcji marketingowych, ułatwia wymianę informacji i tworzy warunki sprawnej obsługi klientów.
30 listopada, 2017

CTI

Integracja z centralą telefoniczną VoIP w chmurze. Wygodnie nawiązywanie połączeń jednym kliknięciem. Automatyczne wyświetlanie danych z CRM o dzwoniącym kliencie. Kolejnym kliknięciem przejdziesz do kartoteki klienta gdzie w trakcie rozmowy dokonasz potrzebnych zmian, dodasz notatkę z rozmowy, czy przejdziesz do złożenia zamówienia.
16 listopada, 2017

E-faktury

Faktury elektroniczne (inaczej e-faktury, eko-faktury) to standard już nie tylko w dużych przedsiębiorstwach czy sklepach internetowych. To także praktyka w tradycyjnych małych i średnich firmach usługowych oraz produkcyjnych, które doceniają e-faktury przede wszystkim za oszczędność czasu i zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności.
18 maja, 2017

Terminarz zadań dla wielu osób

Terminarz zadań dla wielu osób Terminarz zadań w systemie bs4 pozwala Użytkownikowi na sprawdzanie zadań wielu osób, należących do wybranej grupy pracowniczej. To świetne narzędzie nie […]
17 maja, 2017

Pulpit managera

Każde stanowisko wiąże się z innymi obowiązkami a dla każdego pracownika inne informacje są najbardziej istotne. W związku z tym potrzebuje on indywidualnego dobrania elementów, które […]
17 maja, 2017

Synchronizacja Google Calendar

Program bs4 ultra umożliwia synchronizację i wymianę zadań oraz kontaktów z narzędziami Google (Gmail i Calendar). Dzięki niej możliwy jest także import zadań z systemu CRM […]
17 maja, 2017

Replikator danych

Replikator danych Funkcjonalność Replikatora pozwala na automatyczne, cykliczne eksportowanie danych z bazy systemu bs4 do innej bazy. W ramach wymiany danych Replikator może wstawiać, aktualizować oraz […]
17 maja, 2017

bs4 API

Moduł pozwala na komunikację programu bs4 z innymi systemami informatycznymi, wykorzystując w tym celu połączenie internetowe. Umożliwia on własne, dowolne integracje z różnymi programami wykorzystywanymi w […]
17 maja, 2017

Importy danych

Importy danych Program umożliwia prosty i bezpieczny import danych z różnych baz zewnętrznych. Dane można zostać zaimportowane m.in. plików Excel, csv oraz baz SQL.  Źródła danych   […]
17 maja, 2017

Synchronizacja z programami ERP

Oprogramowanie bs4 ultra można zintegrować z różnymi systemami ERP, co umożliwia dwukierunkową wymianę i aktualizację danych pomiędzy tymi programami. System bs4 może również pełnić rolę integratora programu […]
17 maja, 2017

Raporty zewnętrzne

Raporty zewnętrzne – generator własnych raportów czytających dane z bazy CRM i zewnętrznych baz SQL Moduł pozwala definiować własne raporty generujące zestawienia w oparciu o dowolne […]
17 maja, 2017

Alarmy informujące o niekorzystnych zjawiskach

Ustawianie alarmów informujących o niekorzystnych zjawiskach Monitoringi w programie bs4 umożliwiają ustawienie alarmów, które poinformują Użytkownika, gdy liczby w danym zestawieniu wykroczą poza określony wcześniej zakres […]
17 maja, 2017

Definiowanie własnych wskaźników przeszukiwania bazy

Definiowanie własnych wskaźników (agregatów), według których można przeszukiwać bazę Zestawienia w programie umożliwiają tworzenie tzw. agregatów, czyli prostych wskaźników liczbowych mających szerokie zastosowanie do celów analitycznych. […]
17 maja, 2017

Raporty statystyczne

Raporty statystyczne analizujące trendy i strukturę danych Raporty statystyczne podliczają dane z dowolnych zestawień programu wg wybranych przez Użytkownika kryteriów, dzięki czemu dostarczają dokładnie tych informacji, których […]
17 maja, 2017

Zarządzanie bazą produktów

Zarządzanie bazą produktów Moduł Produkty + pozwala budować bazę informacji o oferowanych produktach i usługach oraz zarządzać bardzo szerokim i głębokim asortymentem. Kategorie produktów Wewnątrz kategorii […]
17 maja, 2017

Zarządzanie egzemplarzami produktów zakupionymi przez klientów

Moduł pozwala zarządzać produktami i usługami zakupionymi przez klienta oraz śledzić poszczególne egzemplarze produktów już od momentu przyjęcia na magazyn (rejestrować ich historie i wytyczać zadania). […]
17 maja, 2017

Ewidencja rozdawanych klientom materiałów promocyjnych

Ewidencja rozdawanych klientom materiałów promocyjnych Ewidencja materiałów jest bezpośrednio związana z produktami w systemie.   Program pozwala na pełną kontrolę i wgląd we wszystkie akcje, które […]
17 maja, 2017

Hurtowe zlecanie zadań

Hurtowe zlecanie zadań System bs4 pozwala na hurtowe zlecanie Zadań w powiązaniu do kontrahentów znajdujących się w schowku. W tym celu należy przejść do odpowiedniej opcji […]
17 maja, 2017

Zarządzanie kampaniami marketingowymi

Zarządzanie kampaniami marketingowymi Kampanie marketingowe w programie są częścią modułu Zleceń. Prawidłowe działanie tej funkcjonalności wymaga od upoważnionego Użytkownika: utworzenia typu obiektu systemowego – typu zlecenia […]
17 maja, 2017

E-mailing masowy i korespondencja seryjna

E-mailing masowy i korespondencja seryjna W wielu miejscach w programie bs4 możliwe jest wysyłanie mailingu masowego, czyli tej samej wiadomości do wielu adresatów. Program zachowuje przy […]
17 maja, 2017

DMS – obieg dokumentów i spraw w firmie

DMS – wsparcie dla obiegu dokumentów i spraw w firmie Moduł bs4 DMS służy do elektronicznego zarządzania obiegiem spraw/dokumentów pojawiających się w firmie. Jego głównym celem […]
17 maja, 2017

Zarządzanie zakupami u dostawców

System CRM bs4 ultra pozwala na planowanie i zarządzanie realizacją zamówień u dostawców. Jest to użyteczna funkcjonalność przede wszystkim dla: działu zakupów, logistyki i działu handlowego. […]
17 maja, 2017

Obsługa procesów posprzedażowych

Moduł Zlecenia pozwala zarządzać dowolnego typu zleceniami i projektami prowadzonymi w firmie. Umożliwia obsługę bardzo zróżnicowanych rodzajów zleceń (każdy rodzaj może składać się z odmiennych, indywidualnie […]
17 maja, 2017

Umowy długoterminowe

Umowy długoterminowe Poprzez umowę długoterminową rozumiemy umowę, która trwa przez określony (dłuższy) czas. Przykładem takiej umowy może być na przykład umowa abonamentowa lub umowa serwisowa. Do […]
17 maja, 2017

Definiowanie wielu cenników sprzedaży

Program CRM bs4 ultra oferuje wiele możliwości w zakresie zarządzania cenami i wysokością rabatów. System umożliwia m.in. ustalanie cen stałych, indywidualnych wyjątków rabatowych na poszczególne produkty […]
17 maja, 2017

Kredyty kupieckie i windykacja

Kredyty kupieckie i windykacja Dodatkowy moduł systemu bs4 pozwala ustawiać limity kredytów kupieckich oraz zautomatyzować działania windykacyjne względem klientów. Zarządzanie kredytem kupieckim Moduł umożliwia ustawianie limitów […]
17 maja, 2017

Zarządzanie tematami sprzedażowymi

Zarządzanie sprzedażą to jedno z podstawowych zastosowań oprogramowania CRM. Ideą pracy na tematach sprzedażowych w programie CRM jest ewidencjonowanie i zarządzanie nią na wcześniejszym etapie niż […]
17 maja, 2017

Repozytorium plików

Repozytorium plików System bs4 umożliwia archiwizację plików i porządkowanie ich w podobny sposób jak na dysku twardym komputera. Po wgraniu do systemu, są one dostępne z […]
17 maja, 2017

Komunikator wewnątrzfirmowy

Komunikator wewnątrzfirmowy Komunikator umożliwia wysyłanie krótkich wiadomości do innych pracowników firmy z różnych miejsc w systemie. Wiadomości można powiązywać z elementami programu m.in. kontrahentami, zadaniami, e-mailami […]
17 maja, 2017

Rezerwacja zasobów firmowych

Rezerwacja zasobów firmowych Program umożliwia zarządzanie rezerwacjami zasobów firmy np. sal konferencyjnych, aut służbowych, projektorów i innych. Dzięki tej funkcji pracownicy widzą kiedy dany zasób jest […]
17 maja, 2017

Urlopy i nieobecności

Urlopy i nieobecności Program pozwala zarządzać urlopami i innymi nieobecnościami pracowników. Umożliwia on zatwierdzanie, odrzucanie oraz wydruk wniosków urlopowych. Pracownicy mogą mieć  dostęp do kalendarza urlopów […]
17 maja, 2017

Baza wiedzy

Baza wiedzy Moduł Baza wiedzy oprogramowania bs4 pozwala gromadzić cenne informacje i dzielić się nimi z innymi Użytkownikami systemu. Ułatwia przepływ wiadomości, poprawia komunikację pomiędzy kierownictwem a […]
17 maja, 2017

Dynamiczne zestawienia

Program umożliwia tworzenie elastycznych zestawień dla dowolnych danych w systemie. Zarówno kryteria filtrowania jak i kolumny zestawienia są w pełni konfigurowalne. Na podstawie określonych zestawień można […]
17 maja, 2017

Zarządzanie zadaniami osób

Zadania w systemie bs4 są czynnościami zaplanowanymi do wykonania, zlecanymi poszczególnym pracownikom w programie. Można je wykorzystywać w zarządzaniu własnym czasem pracy oraz delegować ich realizację innym. […]
16 maja, 2017

Fakturowanie

Fakturowanie Poprzez fakturę w systemie bs4 rozumiemy dokument sprzedaż, powiązany z transakcją lub dostawą. Aby użytkownik mógł zarządzać fakturami w systemie musi mieć włączone moduły: Faktury […]
15 maja, 2017

Komunikacja przez SMS

Komunikacja przez SMS Program bs4 umożliwia wysyłkę SMS za pośrednictwem płatnej bramki smsapi.pl Wysyłka SMS wymaga posiadania systemu w wersji 5.5.91 z dnia 15.02.2016 r. lub […]
15 maja, 2017

Odbiór i obieg e-maili w firmie

Moduł Webmail pozwala odbierać i wysyłać wiadomości e-mail bezpośrednio w programie CRM. Umożliwia on automatyczną archiwizację wiadomości przychodzących i wychodzących oraz rejestrację ich w powiązanych kartotekach […]
15 maja, 2017

Wysyłka e-maili

Program bs4 posiada osobny moduł bs4 Webmail umożliwiający zarządzanie pocztą bezpośrednio w systemie CRM. Możliwa jest także synchronizacja systemu z programami pocztowymi, z których korzysta dana […]
15 maja, 2017

Tworzenie pism w formacie PDF

Tworzenie pism w formacie PDF Program umożliwia generowanie plików z wybranego szablonu plikowego, także dla wielu wierszy jednego zestawienia jednocześnie. W takim przypadku, system dla każdego z plików wypełni określony w szablonie […]
15 maja, 2017

Szablony korespondencji

12 maja, 2017

Wyszukiwarki i segmentacja klientów

Wyszukiwarki ułatwiają szybkie odnalezienie dowolnych danych z systemu np. danego Klienta lub ich grupy o określonych cechach. Użytkownik może przeszukiwać dane wg dowolnych kryteriów oraz wybierać […]
12 maja, 2017

Bezpieczeństwo danych w systemie

Bezpieczeństwo danych w systemie System spełnia wymogi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostępne jest szyfrowanie pól, bez możliwości odczytu nawet przez administratora systemu. System loguje zmiany […]
12 maja, 2017

Konfigurowalne kartoteki kontrahentów

Konfigurowalne kartoteki kontrahentów Przedsiębiorstwo zorientowane na Klienta musi umiejętnie budować z nim relacje. Niezbędne do ich tworzenia jest dokładne poznanie potrzeb, oczekiwań Klienta oraz gromadzenie i […]
12 maja, 2017

Rejestracja zdarzeń i aktywności

Jedną z największych korzyści z wdrożenia systemu CRM, poza łatwym dostępem do aktualnych danych Klientów, jest możliwość zbierania informacji i budowania historii kontaktu. Dane gromadzone są […]
Kontakt
close slider

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych jest firma bs4 business solutions sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowackiego 35/5 w Poznaniu (bs4@bs4.pl).

    * - zgody wymagane

    Sprawdź szczegóły w naszej polityce prywatności.