Replikator danych

bs4 API
17 maja, 2017
Synchronizacja Google Calendar
17 maja, 2017

Replikator danych

Funkcjonalność Replikatora pozwala na automatyczne, cykliczne eksportowanie danych z bazy systemu bs4 do innej bazy. W ramach wymiany danych Replikator może wstawiać, aktualizować oraz usuwać dane z docelowej bazy. Replikator umożliwia także eksport plików przechowywanych w systemie do określonej lokalizacji FTP. Połączenie do bazy docelowej lub katalogu na serwerze FTP realizowane jest przy użyciu definiowanych w systemie konektorów.

Lista Replikatorów jest dostępna z poziomu głównego menu programu (Admin/Serwisowanie/Replikator danych):

Menu główne programu

 

Dodawanie i usuwanie replikatorów danych

W celu dodania nowej replikacji, należy wybrać jeden z dwóch dostępnych typów replikacji w menu Dodaj (opcja Zestawienia), z poziomu Zestawienia:

Dodawanie replikatora

 

Aby usunąć replikację z systemu, należy po uprzednim zaznaczeniu jej w zestawieniu, wybrać opcję Usuń zaznaczone pozycje w menu Zaznaczone:

 

Usuwanie replikatora

 

Konfiguracja

Z poziomu Zestawienia (Replikator danych) możliwe jest przejście do edytora replikatora danych, po kliknięciu na link w kolumnie Akcje:

Edycja replikatora

Konfiguracja replikatora zależy od jego rodzaju. Replikację można podzielić na:

  • replikację przez query,
  • replikację plików.

Logi – wspólna zakładka w edytorze replikatora

Logi replikatora

Zakładka zawiera log z uruchomień danej replikacji wraz z informacją o liczbie pobranych rekordów.

Komentarze są wyłączone.

Kontakt
close slider

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych jest firma bs4 business solutions sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowackiego 35/5 w Poznaniu (bs4@bs4.pl).

    * - zgody wymagane

    Sprawdź szczegóły w naszej polityce prywatności.