Raporty zewnętrzne – generator własnych raportów czytających dane z bazy CRM i zewnętrznych baz SQL

Ustawianie alarmów informujących o niekorzystnych zjawiskach (np. spadek liczby wysłanych ofert, wzrost kwoty niezapłaconych faktur itp.)
Maj 17, 2017
Synchronizacja z programami ERP
Maj 17, 2017

Raporty zewnętrzne – generator własnych raportów czytających dane z bazy CRM i zewnętrznych baz SQL

Moduł pozwala definiować własne raporty generujące zestawienia w oparciu o dowolne zapytania do baz danych – zarówno programu CRM jak i innych programów opartych o wybrane typy baz danych.

Raport zewnętrzny

 

Cechy raportów

 

  • raport jest szczególnym rodzajem strony w programie bs4,
  • w obrębie jednego raportu możliwe jest utworzenie wielu tabelek, do których dostęp można ograniczać zgodnie z uprawnieniami Użytkowników,
  • wyniki każdego raportu mogą być ograniczane za pomocą dodanego przez Użytkownika kryterium danego rodzaju,
  • bezpośrednio z poziomu raportu możliwy jest eksport Zestawienia do pliku w formacie xls lub csv, wydruk całego Zestawienia, albo wydruk szablonu powiązanego z raportem,
  • wygenerowany raport może zostać również dodany w formie specjalnego znacznika do wybranej strony startowej, formularza lub redagowanego szablonu,

 

Dodaj komentarz