Kredyty kupieckie i windykacja

Zarządzanie tematami sprzedażowymi
Maj 17, 2017
Definiowanie wielu cenników sprzedaży
Maj 17, 2017

Zarządzanie kredytem kupieckim

  • Moduł umożliwia ustawianie limitów kredytu kupieckiego dla poszczególnych klientów. W kartotece kontrahenta można wybrać maksymalny poziom kredytu kupieckiego, jaki może zostać udzielony.
  • Program może blokować eksport kolejnego zamówienia do zafakturowania jeżeli suma niezapłaconych faktur klienta i tego kolejnego zamówienia przekroczyłaby limit kredytu wskazany dla danego klienta.
  • W kartotece kontrahenta dostępna jest informacja o pozostającym do wykorzystania limicie kredytowym.
  • Jeżeli w wyjątkowych sytuacjach chcemy zwiększyć limit dla danego klienta, może tego dokonać osoba uprawniona, która wprowadza kwotę o jaką podnosi limit i do jakiej daty ma obowiązywać jego podniesienie. Program po tym okresie automatycznie zmniejszy limit do poprzedniej wartości.

Korzyści

  • Można ustawiać różne limity kredytów kupieckich dla różnych klientów.

  • Jeżeli postanowimy okresowo zwiększyć wysokość limitu, program po tym okresie automatycznie przywróci jego poprzednią wartość.

  • System może blokować kolejne zamówienie, jeżeli klient nie uregulował należnej płatności.

  • Program może podejmować różne działania związane z regulowaniem należności (np. wysyłać klientom automatyczne przypomnienia).

Komentarze są wyłączone.