Odbiór i obieg e-maili w firmie

Wysyłka e-maili
Maj 15, 2017
Komunikacja przez SMS
Maj 15, 2017

Odbiór i obieg e-maili w firmie

Webmail w programie bs4 ultra

 • E-maile przeglądane są poprzez okno będące częścią programu bs4 ultra.
 • Program odbiera wiadomości z dowolnej ilości kont poprzez protokół POP3 lub IMAP, współpracując z niemal wszystkimi providerami internetowymi (ISP).
 • E-maile mogą być wysyłane z poziomu różnych kartotek systemowych.
 • Wiadomości można czytać w kontekście innych informacji CRM: historii kontaktów z klientem, zaplanowanych zadań.

Wiadomości e-mail można powiązać z danymi kontrahentów np. osobami, adresami, zleceniami i transakcjami.

 

Wiadomości mailowe wysyłane z poziomu systemu bs4 mogą być interpretowane przez zewnętrzne programy e-mailowe jako wiadomości tekstowe, niezależnie od ich faktycznej zawartości (dotyczy klientów pocztowych na urządzeniach mobilnych).

 

Konfiguracja

 • W specjalnym konfiguratorze należy zdefiniować konta e-mail z których program ma pobierać wiadomości. Definiowane są reguły przetwarzania wiadomości – do kogo je przekazywać, jakie zdarzenie rejestrować.
 • Reguły mogą np. automatycznie przekazywać e-maila do odpowiedniego pracownika, opiekuna handlowego klienta lub osoby wylosowanej z grupy pracowników, zależnie od treści wiadomości.
 • Istnieje opcja definiowania autoresponderów, które w określonych okolicznościach (np. dniach nieobecności pracownika) wysyłają Klientowi automatyczną odpowiedź.

Korzyści

 • Poczta jest dostępna przez przeglądarkę z dowolnej lokalizacji.
 • Maile można czytać w kontekście innych informacji z systemu CRM (np.historii kontaktów z klientem, zaplanowanych zadań).
 • Treść maili jest archiwizowana na jednym serwerze, dzięki czemu jest zawsze dostępna dla uprawnionych osób.
 • Możliwość kontroli – program informuje, które e-maile pozostały bez reakcji.
 • Wsparcie dla kierowników w zakresie zarządzania – uprawnione osoby w firmie mogą przeglądać pocztę innych, przekazywać e-maile pomiędzy różnymi osobami.

Dodaj komentarz