Wysyłka e-maili

Tworzenie pism w formacie PDF
Maj 15, 2017
Odbiór i obieg e-maili w firmie
Maj 15, 2017

 

Wysyłka e-maili

 

Każdy pracownik zarejestrowany w systemie bs4 może wysyłać e-maile do wybranych przez siebie adresatów. W tym celu upoważniona osoba musi:

  • skonfigurować skrzynkę e-mailową i powiązać ją z wybranym pracownikiem,

 

Konfiguracja skrzynki mailowej

 

  • utworzyć i udostępnić na wybranych stronach e-mailowe szablony korespondencji,

 

Udostępnianie szablonów korespondencji

Wysyłka e-maili w programie może się odbywać na kilka sposobów:

  • do pojedynczych kontrahentów lub osób kontrahentów – za pomocą opcji dostępnych w systemowych kartotekach, oknie webmail lub szczegółach Zdarzenia/Zadania.

 

Wysyłka maili do pojedynczego kontrahenta

 

  • hurtowo, do osób i kontrahentów w schowkach – program pozwala na hurtową wysyłkę e-maili do osób i kontrahentów znajdujących się w schowkach. W tym celu, oprócz dodania obiektów do schowków, należy skonfigurować i aktywować opcje redagowania do osób/kontrahentów w schowku, dostępne w różnych miejscach systemu (np. kartotek transakcji, kontrahenta).

 

Masowa wysyłka maili

 

  • automatycznie po rejestracji Zdarzenia – system może automatycznie wysyłać do podanych przez Użytkownika osób e-maile, jeżeli zostanie zarejestrowane powiązane Zdarzenie.

 

Konfiguracja automatycznej wysyłki

Każdy e-mail wysyłany z systemu bs4 musi przejść przez proces wysyłki – Użytkownik może samodzielnie określić czas trwania procesu i kroków z nim związanych.

Dodaj komentarz