Repozytorium plików

Komunikator wewnątrzfirmowy
Maj 17, 2017
Zarządzanie tematami sprzedażowymi
Maj 17, 2017

Wgrywanie plików

 

Pliki można wgrywać w zakładce „Pliki” lub kontekstowo w innych miejscach programu:

  • przy rejestracji zdarzenia lub zlecaniu zadania,
  • przy wysyłce wiadomości e-mail do kontrahenta,
  • w kartotekach kontrahenta, produktu, zlecenia (dodatkowy moduł),
  • wysyłaniu komunikatu do innego pracownika.

Profile plikowe

Można zdefiniować profile plikowe, które przyśpieszają wgrywanie plików do programu i wprowadzają porządek w strukturze plików i folderów. Program nie prosi użytkownika o wskazanie katalogu do którego chcemy wgrać plik i sam buduje nazwę pliku.

Definiując profil plikowy należy określić:

  • nazwę profilu,

  • w jakim katalogu program ma umieszczać wgrywane pliki,

  • sposób stworzenia nazwy wgrywanego pliku – jako części składowe nazwy można stosować znaczniki, które automatycznie podstawią określone teksty: oryginalną nazwę pliku, imię i nazwisko pracownika umieszczającego plik, nazwę powiązanego kontrahenta lub zlecenia (moduł Zlecenia).

Komentarze są wyłączone.