Terminarz zadań dla wielu osób

Pulpit managera
Maj 17, 2017
Znajdź Nas na IT FUTURE EXPO!
Czerwiec 14, 2017

Terminarz zadań dla wielu osób

Terminarz zadań w systemie bs4 pozwala Użytkownikowi na sprawdzanie zadań wielu osób, należących do wybranej grupy pracowniczej.

Terminarz zadań pozwala na wyświetlanie różnych obiektów, z którymi powiązany jest dany pracownik (jest np. opiekunem transakcji):

 

  • zadań,

  • zleceń osób kontrahenta,

  • zleceń,

  • transakcji,

  • zestawień własnych 5,

  • rezerwacji zasobów.

Elementy wymienione powyżej są tylko przykładami. Z uwagi na szeroki zakres konfiguracji, możliwe jest wyświetlanie wielu obiektów w kalendarzu i terminarzu, uwzględniających różne kryteria i zakresy wyświetlania.

Podobnie jak w kalendarzu zadań, w terminarzu można zlecać zadania wybranym osobom, a także dokonywać ich edycji oraz zmiany czasu trwania.

  • Jeżeli Użytkownik wybierze widok terminarza (klikając na przycisk Terminarza w górnej części kalendarza zadań), pod pomocniczym kalendarzem zostanie wyświetlona tylko lista grup pracowniczych w systemie.
Kalendarz zadań

Widok terminarza zawiera spis wszystkich osób w grupie, co umożliwia porównywanie zadań różnych pracowników i przenoszenie ich pomiędzy nimi.

Terminarz graficzny

 

Tylko osoby posiadające odpowiednie uprawnienia mogą widzieć treść zadań innych pracowników.

 

Komentarze są wyłączone.