Zarządzanie zadaniami osób

Fakturowanie
16 maja, 2017
Dynamiczne zestawienia
17 maja, 2017

Zarządzanie zadaniami osób

 

Kalendarz zadań

Użytkownik może zarządzać wszystkimi zadaniami z poziomu jednej strony w systemie – kalendarza zadań. Z poziomu kalendarza, możliwy jest dostęp do wszystkich zadań własnych oraz wybranej osoby w firmie.

Menu kalendarza zadań

Dodatkowe menu kalendarza pozwala na sprawdzenie wybranych typów zadań w systemie (wykonanych, niewykonanych, skasowanych i in.), zarówno własnych jak i konkretnych osób/grup pracowniczych (widok terminarza).

Są one wyświetlane za pomocą odpowiednich kolorów, w mniejszym kalendarzu pomocniczym. Ponadto, z tego miejsca możliwa jest również szybka wysyłka komunikatu.

Przełączając widok na terminarz zadań, Użytkownik uzyskuje podgląd zadań wszystkich osób, które należą do wybranej grupy pracowniczej.

Przełączanie kalendarza zadań na terminarz

Z poziomu kalendarza i terminarza zadań można:

 • Zlecać zadania poszczególnym osobom,
 • Przenosić zadania między pracownikami,
 • Zmienić czas trwania i datę wykonania wybranych zadań,
 • Sprawdzać i modyfikować szczegółowe informacje danego zadania.

Zlecanie zadań możliwe jest nie tylko z poziomu kalendarza/terminarza zadań, ale także wielu innych miejsc w systemie, np.:

 • kartoteki kontrahenta,
 • kartoteki zlecenia,
 • kartoteki transakcji,
 • kartoteki dostawy.

 

Zadania mogą zostać automatycznie powiązane z obiektem (np. kontrahentem) znajdującym się w wybranej kartotece.

Zlecanie zadań w kartotece kontrahenta

Powiązanie zadań i zdarzeń

 

Każde zadanie w systemie bs4 może zostać powiązane z wybranym zdarzeniem – program oferuje pełną konfigurowalność w tym zakresie.

Poprawnie utworzone zadania i zdarzenia są integralną częścią systemu, dając Użytkownikom nie tylko dostęp do informacji o przeprowadzanych działaniach, ale również możliwość automatyzacji i dostosowania do własnych potrzeb różnych procesów zachodzących w systemie.

Korzyści

 • Możliwość szybkiego i zdalnego zlecania zadań wybranym pracownikom,
 • Pewność, że zlecone zadanie zostanie zrealizowane przez wybraną osobę,
 • Zlecanie zadań związanych z konkretnymi kontrahentami, produktami czy transakcjami,
 • Podgląd zadań wszystkich pracowników z jednego miejsca w systemie,
 • Pełniejsza kontrola nad czasem pracy osób w firmie,
 • Poprawa organizacji czasu pracy w firmie i wzrost efektywności pracowników,
 • Możliwość tworzenia własnych rodzajów zadań, dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstwa.

 

Komentarze są wyłączone.

Kontakt
close slider

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych jest firma bs4 business solutions sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowackiego 35/5 w Poznaniu (bs4@bs4.pl).

  * - zgody wymagane

  Sprawdź szczegóły w naszej polityce prywatności.