Rejestracja zdarzeń i aktywności

Konferencja Systemy IT, które dają przewagę
Kwiecień 25, 2017
Konfigurowalne kartoteki kontrahentów
Maj 12, 2017

Rejestracja zdarzeń i aktywności

W systemie bs4 historię kontaktów z Klientami tworzą Zdarzenia. W zakładce „Dane ogólne” kartoteki kontrahenta zawsze widoczne jest 5 najnowszych zdarzeń z nim powiązanych, natomiast w zakładce „Zdarzenia” znajduje się cała historia kontaktu, od początku wprowadzenia jego danych do systemu.

Ostatnie zdarzenia kontrahenta

Zestawienie zdarzeń kontrahenta

Przykładowe zdarzenia to:

 • zadzwoniono do Klienta,
 • Klient zadzwonił,
 • odwiedzono Klienta,
 • Klient odwiedził firmę.
Program bs4 umożliwia administratorowi skonfigurowanie dowolnej ilości własnych rodzajów zdarzeń, jak np. wypożyczono stand reklamowy, przeprowadzono szkolenie.

Podział zdarzeń na rodzaje umożliwia:

 • tworzenie statystyk dla poszczególnych działań – np. analizę ilości  szkoleń przeprowadzonych dla Klienta w danym miesiącu,
 • zróżnicowanie formularzy – zależnie od rodzaju rejestrowanego zdarzenia, system może wymagać wprowadzenia innych informacji np. tylko notatki lub wypełnienia wielu pól szczegółowych,
 •  zarejestrowanie danego rodzaju zdarzenia może wywoływać inne automatyczne działania (np. wysyłać powiadomienia do pracownika, samego kontrahenta, aktualizować inne dane w programie).

 

Edytor zdarzeń

Opcje dostępne w edytorze:

 • Definiowanie nazwy zdarzenia i dodatkowych pól je opisujących.
 • Powiązanie kontrahenta, osoby kontrahenta lub transakcji.
 • Zamieszczenie notatki do zdarzenia (notatka domyślna lub przepisana z zadania, które jest wykonywane).
 • Wprowadzenie edytowalnych/nieedytowalnych rozliczeń powiązanych ze zdarzeniem.
 • Automatyczne dodanie firmy do listy naklejek po rejestracji zdarzenia.
 • Opcja automatycznego numerowania rejestrowanych zdarzeń – numery mogą być resetowane miesięcznie, rocznie lub nigdy.
 • Opcja wyświetlania szczegółów zdarzenia po zarejestrowaniu.
 • Wybór koloru dla rodzaju zdarzenia i zadania w raportach.
 • Wpisywanie wstecznej daty rejestracji zdarzenia – System dopisuje w logu zdarzenia informację o prawdziwej dacie rejestracji w celach kontroli. (szczególnie przydatna na etapie wdrożenia systemu lub przy zdarzeniach rejestrowanych zawsze z opóźnieniem np. po powrocie z delegacji).
 • Wybór innej osoby, jako rejestrującej zdarzenie – System dopisuje w logu zdarzenia informację o prawdziwej osobie rejestrującej w celach kontroli (Sprawdza się w firmach, w których część pracowników nie może korzystać z systemu ale ich aktywności są w nim ewidencjonowane)
Edytor do rejestracji zdarzeń, może wyglądać inaczej dla każdego rodzaju.

Zarządzanie zadaniami

Zdarzenia mogą być powiązane z zadaniami. Zadania względem kontrahentów można zlecać samemu sobie lub współpracownikom.

Więcej na ten temat w artykule: Zarządzanie zadaniami i informacjami o pracownikach.

Dodaj komentarz