Informacje dla informatyków

Informacje dla informatyków


Kwiecień 11, 2017

bs4 API

Moduł bs4 API umożliwia integrację oprogramowania bs4 z zewnętrznymi bazami danych. Pozwala on wyszukiwać dane z bazy programu bs4 ultra, aktualizować je oraz wstawiać nowe.
Kwiecień 11, 2017

Zabezpieczenia przed włamaniami

Dla pełnego wykorzystania możliwości oprogramowania bs4 wskazane jest połączenie sieci firmowej z Internetem. Rozumiemy, że wiąże się to z wieloma zagrożeniami, dlatego też dbałość o bezpieczeństwo i zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń systemu są wśród naszych priorytetów. Przedstawiamy kilka możliwych wariantów konfiguracji programu i niektóre z zabezpieczeń stosowanych przez firmę bs4.