Integracje z innymi systemami

Integracje z innymi systemami


Maj 17, 2017

Synchronizacja Google Calendar

Program bs4 ultra umożliwia synchronizację i wymianę zadań oraz kontaktów z narzędziami Google (Gmail i Calendar). Dzięki niej możliwy jest także import zadań z systemu CRM […]
Maj 17, 2017

Replikator danych

Replikator danych Funkcjonalność Replikatora pozwala na automatyczne, cykliczne eksportowanie danych z bazy systemu bs4 do innej bazy. W ramach wymiany danych Replikator może wstawiać, aktualizować oraz […]
Maj 17, 2017

bs4 API

Moduł pozwala na komunikację programu bs4 z innymi systemami informatycznymi, wykorzystując w tym celu połączenie internetowe. Umożliwia on własne, dowolne integracje z różnymi programami wykorzystywanymi w […]
Maj 17, 2017

Importy danych

Importy danych Program umożliwia prosty i bezpieczny import danych z różnych baz zewnętrznych. Dane można zostać zaimportowane m.in. plików Excel, csv oraz baz SQL.  Źródła danych   […]
Maj 17, 2017

Synchronizacja z programami ERP

Oprogramowanie bs4 ultra można zintegrować z różnymi systemami ERP, co umożliwia dwukierunkową wymianę i aktualizację danych pomiędzy tymi programami. System bs4 może również pełnić rolę integratora programu […]