Lista nowości w programie

Lista nowości w programie


Nr zleceniaFunkcjonalnośćOpisData
30098Scalanie osóbProgram pozwala skonfigurować jakie zmienne admina (pola opisujące) mają być kopiowane lub złączane przy scalaniu np. kontrahentów, produktów, osób... Np. jeśli klient w jednej kartotece miał zaznaczoną działalność w branżach A i B, a w drugiej, zdublowanej kartotece działalność w branżach B i C to po scaleniu program ustawi mu działalność w branżach A, B i C. Można ustawić również np. aby przy scalaniu kontrahenta NIP był kopiowany do kartoteki docelowej jeśli w docelowej kartotece nie jest wpisany a był wpisany w scalanej kartotece.2017-03-23
28488Redagowanie 1 pisma do kontrahentaMożliwe jest konfigurowanie przycisków szybkiego redagowania z szablonu. Np. w kartotece zlecenia serwisowego można dodać opcje, które od razu przy redagowaniu podstawiają jako adresata maila lub pisma - dostawcę wskazanego na zleceniu, podwykonawcę, klienta itp.2017-03-20
28316Aktualizacja plikówAktualizacja pliku przez użytkownika może teraz automatycznie aktualizować powiązania w niektórych polach (zmiennych) admina, aby wskazywały do nowej wersji pliku. Np. w kartotece produktu mamy pole plikowe na instrukcję do produktu i mamy wskazany tam plik z instrukcją. Użytkownik następnie aktualizuje plik z instrukcją. System automatycznie w kartotece produktu aktualizuje pole aby wskazywało do najnowszej wersji instrukcji.2017-03-20
26534 Do zestawienia transakcji dodaliśmy opcję rysującą wykres lejka sprzedaży (sales funnel)2017-03-17
26226 Moduł Raporty zewnętrzne został znacząco rozbudowany. - Można te raporty wstawiać do treści pism i e-maili. - Można definiować strony programu typu raport zewnętrzny. - Raporty zewnętrzne mogą być nie tylko w oknie głównym ale również w kartotekach - np. w kartotece kontrahenta możemy utworzyć raport z danymi odczytanymi z programu ERP.2017-03-17
26908 bs4-API zostało rozbudowane o metodę, która zwraca ceny na konkretne produkty dla konkretnego klienta. Ta metoda ustala cenę w oparciu o te same zasady jakie są brane gdy dodajemy transakcję bezpośrednio w programie. Zatem najpierw pod uwagę bierze ceny stałe, później wyjątki rabatowe, następnie ceny z poziomów cenowych...2017-03-17
30039urlopy i nieobecnościWnioski urlopowe można teraz filtrować także po działach i przełożonych osób, które proszą o urlop.2017-01-25
29241Operacje związane z zadaniamiMożna określić w konfiguracji co program ma robić jeśli zmodyfikowano zadanie powiązane z zadaniami dla innych osób (zadanie zlecone wielu osobom). Czy system ma tylko proponować modyfikację powiązanych zadań (tak jak dotychczas) czy ma raczej z automatu zawsze modyfikować powiązane zadania.2017-01-23
27165Definiowanie elementów stron typu formularzWprowadziliśmy "elementy prywatne" konfigurowalne stron programu. Dzięki temu użytkownicy mogą (bez pomocy administratora programu) łatwiej: - dodawać zestawienia (skróty) do swojej strony startowej - mogą dodawać inne, popularne elementy plusikiem na stronach własnych - np. prognozę pogody, kalkulator, linki, odstępy - mogą usuwać powyższe elementy, zmieniać ich kolejność, nazwę, szerokość Użytkownicy definiując swoje elementy prywatne nie są wstanie zepsuć stron innym użytkownikom.2017-01-17
29555Zestawienie własne 5W kolejnej kartotece programu (zestawienie własne 5) można definiować własne typy obiektów systemowych. Pozwala to różnicować wygląd kartoteki (uprawnienia) zależnie od wybranego typu. Np. jeżeli w tej kartotece wprowadzamy umowy klientów, to zależnie od rodzaju umowy będą inne pola do wypełnienia.2016-12-21
27372dynamiczne zestawieniaNowe kryterium w Zestawieniach Zdarzeń pozwala ograniczać wybrane Zestawienia tylko do Zdarzeń mailowych (np. wysłano lub odebrano e-mail). Dzięki temu Użytkownik nie musi za każdym razem definiować nowych Zestawień Zdarzeń mailowych2016-12-21
29229Operacje związane z zadaniamiZlecając wielodniowe zadanie użytkownik może od razu mieć zaplanowaną wielodniową nieobecność w firmie (specyficzny rodzaj urlopu np. delegacja) - widoczną w terminarzu.2016-12-20
29343Blokady kryteriówKonfigurując blokadę w zestawieniu można teraz wybrać nie tylko czy blokada ma być jawna dla użytkownika ale można też wybrać, że ma być jawna i edytowalna. Wybór takiego wariantu sprawi, że program wyświetli użytkownikowi takie kryterium z domyślną (określoną w blokadzie) wartością - w trybie edycji. Użytkownik może wyłączyć proponowane kryterium filtrowania lub zmienić jego wartość.2016-12-09
29420Ręczne zlecanie 1 zadaniaDla pól, w których wskazuje się godzinę w programie (np. godzinę wykonania zadania) można obecnie wybrać, jaki zakres godzin mają wyświetlać - godzinę początkową, końcową. Można wskazać także skok co ile minut ma być przeskok między wyświetlanymi wariantami godziny. Można to skonfigurować dla każdego użytkownika osobno (parametr preferencji).2016-11-23
28978KonektoryProgram umożliwia administratorowi systemu alternatywny sposób tworzenia konektora, dzięki któremu nie wymaga on rekonfiguracji np. po przeniesieniu bazy na nowy serwer.2016-11-22
28195Hurtowa wysyłka e-maili ze schowkaTeraz domyślnie w schowkach widać również obiekty nieaktywne. Ma to zapobiegać sytuacji w której Użytkownik może nieświadomie np. wysłać wiadomość do osób kontrahentów nieaktywnych.2016-11-22
28178Definiowanie elementów stron typu formularzDodano możliwość edycji koloru sekcji oraz jej minimalnej wysokości. Dzięki temu formularze w systemie mogą zostać jeszcze precyzyjnej dopasowane do konkretnych potrzeb.2016-11-22
26861Definiowanie elementów stron typu formularzKonfigurując pola tekstowe na stronach pola można edytować jakie podpowiedzi mają się wyświetlać dla użytkowników wewnątrz pustego pola. Np. "Wprowadź tutaj kluczowe słowa opisujące klienta".2016-11-21
29171Pola kontrahentów, osób i adresów w zleceniuW celu zwiększenia ergonomii w wielu miejscach dodaliśmy ikonki "plusika" aby kontekstowo dodawać osobę kontrahenta, jego adres itp.2016-11-03
28104Konfigurowanie eksportu danych do ERPGdy użytkownik wybiera polecenie eksportu wybranych pozycji zamówienia do zafakturowania w programie ERP, program bs4 może najpierw wykonać szereg sprawdzeń i jeżeli jakieś warunki nie są spełnione - zgłosić komunikat użytkownikowi. Analogicznie po eksporcie pozycji do zafakturowania zakończonym sukcesem program bs4 może wykonać dodatkowe operacje np. oznaczyć te pozycje jako zafakturowane. Odbywa się to przez konfigurowalne triggery programu bs4.2016-10-27
28270Kryteria zestawieńDefiniując blokady w kryteriach filtrowania zestawień można dodatkowo określać jaką grupę pracowników dotyczy blokada. Można np. ograniczyć wyświetlanie faktur pracownikom tak aby pracownicy każdego działu widzieli tylko faktury związane z ich działem.2016-10-25
26975 Jeżeli plik obrazka użytego np. w e-mailu jest niedostępny na serwerze, od teraz program zamiast wyświetlać do niego "złamany link", wyświetla obrazki systemowe informujące o problemie.2016-10-13
28315Baza wiedzyArtykuły w Bazie Wiedzy można umieszczać w rubrykach, które mogą teraz tworzyć drzewo o dowolnej ilości zagłębień. Dotychczas był podział rubryk na 2 poziomy - rubryki i podrubryki.2016-10-13
26340 Można definiować, zawartość których pól w bazie ma się automatycznie zamieniać na duże litery.2016-09-26
28034Definiowanie elementów stron typu formularzNiektóre elementy formularzy, które dotychczas były wyświetlane jako rozwijana lista wyboru, teraz można wyświetlać jakie pole z wyszukiwarką i podpowiadaniem znalezionych wariantów. Np. wskazywanie pracownika na wielu stronach programu może zostać zamienione na wyszukiwarkę pracownika. Przydatne dla dużych firm. Niektóre elementy formularzy, które dotychczas były wyświetlane jako wyszukiwarka - np. wskazywanie kontrahenta w zleceniu, może być teraz zamienione na konfigurowalne listy wyboru - pole od razu może wyświetlać krótką, rozwijaną listę 5 kontrahentów spełniających kryteria (dostawców, pośredników).2016-09-26
28097 Nowa strona "Statystyki systemu" w menu Admin/Serwisowanie daje szybki podgląd ilości kluczowych danych w systemie - zdarzeń, kontrahentów, pracowników. Pozwala sprawdzić jak pracuje baza danych a także zablokować niektóre procesy programu.2016-09-23
28085raporty zewnętrzne - generator własnych raportów czytających dane z bazy CRM i zewnętrznych baz SQLOd teraz definiując raporty zewnętrzne można ustawić, że niektóre kolumny zawierają datę. Dzięki temu są one poprawnie eksportowane do Excela jako data a nie tekst.2016-09-23
28055Skrzynki e-mailoweW kartotece konfiguracji konta e-mail dostępne jest teraz zestawienie zapisów systemowych związanych z obsługą tego konta - kiedy były sprawdzane e-maile na koncie, pobierane, ewentualne błędy związane z czytaniem e-maili z konta.2016-09-23
28009Znaczniki do szablonówW ekstranecie bs4 można teraz stosować znaczniki, które zwracają dane związane z osobą zalogowaną do ekstranetu. Dzięki temu można m.in. konfigurować zestawienia ekstranetu - czy wyświetlane w nich dane mają być ograniczone wyłącznie do powiązanych z zalogowaną osobą.2016-09-23
27847Konfigurowalne terminarze graficzneWybierając konkretną datę (dzień, tydzień, miesiąc) w terminarzu lub kalendarzu zadań, Użytkownik zostanie automatycznie przeniesiony pod wskazany termin. Mechanizm ten znacząco usprawnia poruszanie się po konfigurowalnych terminarzach w systemie.2016-09-23
28502Redagowanie 1 pisma do kontrahentaZ poziomu dowolnego zestawienia programu możliwe jest teraz redagowanie e-maila lub pisma do klienta. Pismo lub e-mail może zawierać tabelkę z zaznaczonymi wierszami zestawienia.2016-09-23
27859urlopy i nieobecnościW zestawieniu wniosków urlopowych została dodana możliwość filtrowania po przełożonym użytkownika.2016-09-21
25374Adresy kontrahentówW kartotece każdej pozycji transakcji można włączyć zestawienie powiązanych adresów kontrahenta2016-09-13
27771dynamiczne zestawieniaW oknie głównym programu można włączyć zestawienie / wyszukiwarkę stanów magazynowych produktów.2016-08-29
27806Aktualizacje automatyczne programu bs4Dodano parametr konfiguracji: 4775 Umożliwia on aby nowe funkcjonalności w programie w przyszłości automatycznie się włączały po aktualizacjach. Gdy ten parametr nie jest włączony (domyślnie pozostaje wyłączony), program stara się podczas aktualizacji nie włączać nowych opcji, stron, pól itp.2016-07-28
27721Bezpieczne poleFunkcjonalność bezpiecznego pola została uproszczona. Teraz można edytować tylko 1 pole bezpieczne (szyfrowane) dla każdego kontrahenta. "Bezpieczne pole" to miejsce w kartotece kontrahenta, gdzie można wpisywać poufne informacje o kliencie. Te informacje są następnie w postaci zaszyfrowanej trzymane w bazie danych. Dostęp do bezpiecznego pola dla każdego klienta określa się indywidualnie poprzez wskazanie uprawnionych użytkowników. System loguje kto odczytał lub edytował zawartość danego bezpiecznego pola. Dostęp do pola wymaga dodatkowego hasła, które nie jest gdziekolwiek przechowywane w systemie.2016-07-25
27797Bezpieczne poleTeraz zapisywanie zmian na wybranych polach w formularzach można wykonać także klawiszem Enter, bez potrzeby klikania myszką. Administrator może konfigurować, który przycisk ma być uruchamiany enterem.2016-07-20
27777Preferencje zestawieńTeraz w kartotece stron typu zestawienie, terminarz - pojawiła się zakładka "Preferencje użytkowników". Widać w niej jakie preferencje szukania użytkownicy mają zapamiętane spinaczem. Strona pozwala również w szybki sposób modyfikować (np. usuwać, kopiować) zapamiętane preferencje.2016-07-19
27631raporty statystyczne analizujące trendy i strukturę danychW raportach statystycznych, które przedstawiają wyniki dla kontrahentów, transakcji, produktów... dostępna jest teraz opcja dodawania lub usuwania zaznaczonych do schowka.2016-07-14
27442Operacje na kontrahenciePrzy dodawaniu kontrahenta do bazy CRM wystarczy wpisać NIP i można pobrać dane kontrahenta (nazwę i adres) z bazy serwisu przeswietl.pl. Funkcjonalność wymaga aktualnej umowy serwisowej z firmą bs4. Limit pobrań wynosi 300 miesięcznie.2016-07-14
27282Uprawnienia do fazOd teraz bezpośrednio z poziomu edytora grupy pracowniczej, typu obiektu systemowego oraz kartoteki pracownika możliwe jest kasowanie oraz kopiowanie uprawnień do innych obiektów tego samego typu. Dzięki temu możliwe jest szybkie tworzenie kompetencji np. dla nowej fazy transakcji na podstawie już istniejących uprawnień dla innej fazy.2016-07-14
27438Eksport danych zestawieńPrzy wydruku jakiegokolwiek zestawienia w programie w nagłówku wyświetla się nazwa strony programu, z której je wydrukowano (wraz ze ścieżką folderów menu)2016-06-27
27562Aktualizacje automatyczne programu bs4Dodana strona w programie: Admin/Serwisowanie/Nowości w programie bs4.2016-06-27
27621definiowanie wielu cenników sprzedaży (wyjątki rabatowe, ceny stałe, promocje, volume pricing)W zestawieniu pozycji faktur można włączyć teraz kolumnę na wartość kwotową udzielonego rabatu. Definiując agregaty w programie można ustawić nowy typ działania dla obliczanego agreagatu: "podziel przez ... i pomnóż razy 100". To działanie pozwala np. dokonać obliczenia średniego rabatu na pozycjach faktur: wartość rabatu / kwota przed rabatem * 100%.2016-06-23
27292Akcje wykonywane przez triggerNowy rodzaj odpowiedzi w query lub URL triggera powoduje wyświetlenie żółtego komunikatu w systemie, jeżeli ma zwrócić konkretny komunikat. Niezależnie od tego powoduje również natychmiastowe przerwanie wykonywania danego triggera i przejście do wykonywania kolejnych triggerów.2016-06-13
26004Korzystanie z instrukcjiWprowadzono możliwość wyszukiwania po treści w instrukcji obsługi użytkownika. Sprawdzając zawartość system wyświetla najpierw najbardziej wartościowe wyniki. Istnieje możliwość wyszukiwania po więcej niż jednym wyrażeniu w treści.2016-06-09
26657Hurtowa wysyłka e-maili ze schowkaPrzy e-mailingu lub drukowaniu pism do kontrahentów ze schowka można wybrać którego pracownika program ma podstawiać jako autora e-maila/pisma. Podstawianie pracownika odbywa się dynamicznie ze wskazanego pola (zmiennej employee). Przykładowo - w kartotece każdego kontrahenta może być wskazywany nasz pracownik - kontakt techniczny. Nowa opcja umożliwia aby nadawcą maila był osoba - kontakt techniczny danego kontrahenta, w treści maila mogą być dane tej osoby.2016-06-09
27437Kryteria zestawieńDodano nowe kryteria dla Zestawień Zdarzeń, pozwalające na wyszukiwanie treści na dwa sposoby. Pierwszy sposób znacząco przyspiesza wyszukiwanie notatek, jeżeli Użytkownik zna dokładny wyraz występujący w pożądanym Zdarzeniu. Drugie, dokładniejsze kryterium, pozwala na przeszukiwanie Zdarzeń pod kątem wystąpień dowolnych fragmentów treści. Ponadto, aktualizacja wprowadza również tryb samouczka dla kryteriów wszystkich Zestawień.2016-05-31
27122 Prawa górna wyszukiwarka programu może przeszukiwać jednorazowo wiele wg wielu kryteriów szukania. Np. wpisany tekst może być nazwą kontrahenta, numerem nip, fragmentem miejscowości - nie ma potrzeby wybierać każdorazowo z listy wg czego szukamy.2016-05-28
27019Opcje w ZestawieniachDodano możliwość używania kolumn obliczanych w raportach statystycznych. W edytorze raportu Użytkownik może określać wzory wyliczeń, korzystając z wartości liczbowych oraz znaczników w programie. Wartości tych kolumn mogą być następnie wyświetlane na wykresach i wydrukach raportów.2016-05-24
26389 Funkcjonalność przewidziana dla klientów serwisowych firmy Bs4, pozwalająca na uzupełnianie danych kontrahentów po numerze identyfikacji podatkowej. Dane teleadresowe firm mogą zostać pobrane przy dodawaniu kontrahenta oraz bezpośrednio z poziomu jego kartoteki (w celu zaktualizowania danych).2016-05-19
27314Dodawanie do formularzy i stron startowychModyfikacja wprowadzająca bardziej intuicyjne wskazywanie stron startowych Użytkowników. Wystarczy przejść do kartoteki danego pracownika, by określić jego domyślną stronę otwieraną po zalogowaniu się do systemu. Ponadto, funkcjonalność ta pozwala wskazywać dowolne Zestawienie w głównym menu jako stronę startową.2016-05-16
27241TriggeryMożna ustawiać kolejność wykonywania triggerów przez program.2016-04-28
27167Dane opisujące pracowników w systemieDla każdego pracownika - użytkownika programu można określać czy może korzystać z trybu Konstruktor lub z wersji mobilnej programu.2016-04-28
25410Uprawnienia do stron, folderów i opcji w menuNowe pole, po którym system przyznaje Użytkownikowi dostęp do wybranej kartoteki. Wymóg uprawnień dla obiektu wskazanego w polu "Wymagaj uprawnień do obiektu" służy za dodatkowe zabezpieczenie. System najpierw sprawdza, czy Użytkownik posiada uprawnienia do powiązanego obiektu, np. dostęp do kartoteki kontrahenta w przypadku próby otwarcia kartoteki jednej z jego transakcji.2016-04-18
26396Premie i prowizjeW module Premie i prowizje od teraz można korzystać z agregatów pracowniczych. Oznacza to, że przy definiowaniu premii lub prowizji dla pracowników nie jesteśmy ograniczeni do dotychczas istniejących kilku możliwych sposobów wyliczeń lecz można wymyślać niemal dowolne, własne wskaźniki. Wszystko dzięki temu, że agregaty w programie bs4 są wartościami wyliczanymi z dowolnych zestawień.2016-04-07
0Operacje na plikachNowy sposób przenoszenia plików pomiędzy folderami - znajdując się w kartotece wybranego pliku, Użytkownik może skorzystać z drzewka katalogów, by szybko zmienić jego umiejscowienie.2016-03-28
26450 Nowy rodzaj znaczników do szablonu - typu SQL - pozwalają użyć np. w piśmie lub e-mailu wynik dowolnego zapytania do bazy SQL. Zapytanie do bazy SQL odbywa się z użyciem konektorów programu - to oznacza, że możemy otrzymać treść lub liczby pochodzące z dowolnej bazy Microsoft SQL, PostgreSQL, MySQL...2016-03-28
26737Kolumny zestawieńDodana możliwość używania znaczników jako kolumn w dynamicznych Zestawieniach systemu. Funkcjonalność ta pozwala wyświetlać dodatkowe informacje o obiekcie w Zestawieniu - mogą to być zarówno dane pobrane z konkretnych pól jak i znaczniki typu Zestawienie.2016-03-14
26747ZnacznikiDodana możliwość korzystania ze znaczników typu SQL w nazwach folderów menu programu. Dzięki temu możliwe jest generowanie dla tych pól praktycznie dowolnych informacji z określonej bazy danych.2016-03-14
26586Schowek dla kontrahentówOpcja wyświetlania 10 zaznaczonych firm na mapie jest od teraz dostępna we wszystkich Zestawieniach kontrahentów - nie ma już potrzeby każdorazowego dodawania kontrahentów do schowka w celu sprawdzenia ich położenia na mapie.2016-02-28
26364 Program bs4 ultra wysyła od teraz sms-y przez platformę SMSapi.pl. Daje to możliwość niezawodnej wysyłki dużej ilości spersonalizowanych SMS z bazy CRM. Wysyłka SMS w CRM staje się dostępna w standardzie. Bez dodatkowego modułu SMS program bs4 dokleja do każdego sms-a swoją krótką stopkę z nazwą programu.2016-02-22
25251Skrzynki e-mailoweJeżeli użytkownik ma w skrzynce nadawczej niewysłane wiadomości e-mail przez ponad godzinę, otrzymuje o tym komunikat informujący. Wiadomości mogą być niewysłane z powodu problemów z kontem e-mail i dotychczas użytkownicy czasami późno o tym się dowiadywali.2015-09-21