Niezawodne procedury i obieg dokumentów

Niezawodne procedury i obieg dokumentów


Maj 17, 2017

Fakturowanie

Fakturowanie Poprzez fakturę w systemie bs4 rozumiemy dokument sprzedaż, powiązany z transakcją lub dostawą. Aby użytkownik mógł zarządzać fakturami w systemie musi mieć włączone moduły: Faktury […]
Maj 17, 2017

DMS – wsparcie dla obiegu dokumentów i spraw w firmie

DMS – wsparcie dla obiegu dokumentów i spraw w firmie Moduł bs4 DMS służy do elektronicznego zarządzania obiegiem spraw/dokumentów pojawiających się w firmie. Jego głównym celem […]
Maj 17, 2017

Zarządzanie zakupami u dostawców

System CRM bs4 ultra pozwala na planowanie i zarządzanie realizacją zamówień u dostawców. Jest to użyteczna funkcjonalność przede wszystkim dla: działu zakupów, logistyki i działu handlowego. […]
Maj 17, 2017

Obsługa procesów posprzedażowych (zleceń usług, serwisowych, helpdesk itp.)

Moduł Zlecenia pozwala zarządzać dowolnego typu zleceniami i projektami prowadzonymi w firmie. Umożliwia obsługę bardzo zróżnicowanych rodzajów zleceń (każdy rodzaj może składać się z odmiennych, indywidualnie […]