Niezbędnik menedżera (CRM analityczny)

Niezbędnik menedżera (CRM analityczny)


Maj 17, 2017

Pulpit managera – umieszczanie zestawień i wykresów na stronie startowej

Każde stanowisko wiąże się z innymi obowiązkami a dla każdego pracownika inne informacje są najbardziej istotne. W związku z tym potrzebuje on indywidualnego dobrania elementów, które […]
Maj 17, 2017

Raporty zewnętrzne – generator własnych raportów czytających dane z bazy CRM i zewnętrznych baz SQL

Raporty zewnętrzne – generator własnych raportów czytających dane z bazy CRM i zewnętrznych baz SQL Moduł pozwala definiować własne raporty generujące zestawienia w oparciu o dowolne […]
Maj 17, 2017

Ustawianie alarmów informujących o niekorzystnych zjawiskach (np. spadek liczby wysłanych ofert, wzrost kwoty niezapłaconych faktur itp.)

Ustawianie alarmów informujących o niekorzystnych zjawiskach Monitoringi w programie bs4 umożliwiają ustawienie alarmów, które poinformują Użytkownika, gdy liczby w danym zestawieniu wykroczą poza określony wcześniej zakres […]
Maj 17, 2017

Definiowanie własnych wskaźników (agregatów), według których można przeszukiwać bazę

Definiowanie własnych wskaźników (agregatów), według których można przeszukiwać bazę Zestawienia w programie umożliwiają tworzenie tzw. agregatów, czyli prostych wskaźników liczbowych mających szerokie zastosowanie do celów analitycznych. […]
Maj 17, 2017

Raporty statystyczne analizujące trendy i strukturę danych

Raporty statystyczne analizujące trendy i strukturę danych Raporty statystyczne podliczają dane z dowolnych zestawień programu wg wybranych przez Użytkownika kryteriów, dzięki czemu dostarczają dokładnie tych informacji, których […]