Oprogramowanie CRM dla branży budowlanej

Oprogramowanie CRM dla branży budowlanej

Dla kogo:
  • Firm budowlanych
  • Biur projektowych
  • Wykonawców usług wykończeniowych
  • Producentów sprzętu i materiałów budowalnych

Dzięki licznym wdrożeniom w przedsiębiorstwach z branży budowlanej - firma bs4 może zaoferować wiele rozwiązań zaprojektowanych specjalnie na potrzeby liderów z tej branży.

Zobacz naszych Klientów z branży budowlanej: Klienci bs4

Zarządzanie wypożyczeniami sprzętu budowlanego i pracą grup montażowych


Terminarz zajętości grup montażowych umożliwia planowanie pracy poszczególnych osób odpowiedzialnych za montaż sprzętu oraz rezerwację zasobów firmowych np. maszyn lub samochodów. Jest to specjalnie skonfigurowany kalendarz, w którym na osi czasu (dzień, tydzień lub miesiąc) wyświetlana jest zajętość poszczególnych grup/zasobów, co pozwala na szybkie sprawdzenie ich dostępności, planowanie ich dalszego wykorzystania oraz przydzielanie kolejnych zadań. W systemie można tworzyć zbiorcze kalendarze, zarówno dla użytkowników, jak i zewnętrznych podwykonawców.

Terminarz widoczny jest dla wszystkich uprawionych osób. Rozbudowany mechanizm kompetencji systemu bs4 ultra pozwala także wskazywać, kto ma prawo zmieniać rezerwacje, wprowadzone przez innych użytkowników.

Więcej: rezerwacja zasobów firmowych

Zbudowanie bazy podwykonawców


System pozwala zbierać informacje o podwykonawcach, wraz z oferowanymi przez nich produktami, usługami, poziomem cen, a także dowolnym opisem np. komentarzem, odnośnie poziomu świadczonych usług. W programie bs4 ultra można stworzyć osobny typ kontrahenta o nazwie „Podwykonawca” i skonfigurować dla niego indywidualny formularz (dowolne pola i zakładki do wypełnienia). Podwykonawców, podobnie jak dostawców, można wybierać także np. z poziomu zlecenia serwisowego lub zamówienia przypisanego do określonego kontrahenta.

Zarządzanie harmonogramem prowadzonych inwestycji


Oprogramowanie CRM bs4 ultra umożliwia zaprojektowanie zlecenia o nazwie „inwestycja”. Jest to często wykorzystywana funkcjonalność w branży budowlanej. Każdy typ zlecenia dostępny w programie, składa się z odpowiednio skonfigurowanych faz, opracowanych na podstawie wymagań firmy. Dla każdej z faz można określać m.in. czas przeznaczony na ich na realizację, przypisać ich wykonanie oraz nadzór nad nimi odpowiednim osobom, oraz określić, którzy pracownicy będą mieli do nich dostęp.

Badanie kosztów wewnętrznych, zewnętrznych oraz przychodów z prowadzonych inwestycji


W trakcie realizacji zlecenia/projektu do programu można również wprowadzać dane dotyczące kosztów, nakładu pracy oraz przychodów z inwestycji. System bs4 ultra oferuje możliwość tworzenia dowolnych raportów, wg nawet 3 różnych kryteriów grupowania danych, dzięki czemu można w łatwy sposób dokonać analizy m.in. zyskowności oraz pracochłonności poszczególnych inwestycji.

Pozwala to uzyskać informacje, jakie rodzaje inwestycji oraz którzy klienci są dla firmy najbardziej zyskowni, którym warto poświęcić więcej uwagi oraz zidentyfikować projekty mało zyskowne, a zabierające dużą ilość czasu.

Więcej: raporty statystyczne analizujące trendy i strukturę danych

Zarządzanie obiegiem e-dokumentów np. umów lub protokołów wykonania usługi


Firmy z branży budowlanej często zarządzają ogromnymi ilościami różnego rodzaju dokumentów (faktur, protokołów, gwarancji i innych). Rozwiązaniem problemów związanych z ich obsługą jest wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w programie CRM. Oprogramowanie bs4 ultra pozwala skonfigurować zróżnicowane typy e-dokumentów (o odmiennym procesie obsługi i formularzach do wypełnienia). Każdy taki dokument można powiązać z określonym klientem, zleceniem czy produktem.

Elektroniczna obsługa firmowych dokumentów w programie CRM wpływa korzystnie na usprawnienie pracy osób odpowiedzialnych za ich wypełnianie oraz dzięki konkretnym powiązaniom, ułatwia ich późniejsze wyszukiwanie. Eliminuje także przypadki błędów w obiegu, zaginięcia dokumentów oraz niepoprawne wypełnienia (program może blokować przekazanie dokumentu w przypadku nieuzupełnienia określonych pól).

Więcej: DMS - wsparcie dla obiegu dokumentów i spraw w firmie

Synchronizacja z oprogramowaniem technicznym


Dzięki bs4 API możliwa jest synchronizacja systemu bs4 ultra z innym oprogramowaniem, także ze specjalistycznymi programami technicznymi np. typu CAD. W efekcie specyfikacje techniczne stworzone w systemie zewnętrznym są automatycznie importowane do programu bs4 bez konieczności ich ręcznego wprowadzania, co pozwala na znaczną oszczędność czasu. bs4 ultra może pełnić funkcję integratora pomiędzy różnym oprogramowaniem używanym w firmie. Umożliwia on dalsze przekazywanie informacji pobranych np. z programu typu CAD do programu magazynowo-sprzedażowego.

Więcej: bs4 API

Filmy


O firmie


Zajmujemy się programowaniem i wdrażaniem autorskiego systemu CRM od 2002 roku.
Nasz system działa w ok. 300 firmach na terenie całego kraju.
Przeprowadziliśmy m.in. wdrożenia na 100-500 użytkowników.
Nasz kapitał zakładowy: 1.150.000 zł.

Kontakt


Proszę o telefon

Proszę o dostęp do demo

Wypełnienie formularza oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez bs4 business solutions sp. z o.o. w celach marketingowych i na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych związanych z ofertą bs4. Informacje nie zostaną przekazane osobom trzecim. Przysługuje Państwu prawo rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną i/lub prawo zażądania usunięcia swoich danych osobowych.