Oprogramowanie CRM dla firm handlowych

Zarządzanie działalnością handlową w programie CRM

Oprogramowanie CRM umożliwia zbieranie kompletnych informacji o Klientach oraz prowadzonych działaniach, co bezpośrednio przekłada się na budowanie trwalszych relacji oraz wzrost efektywności sprzedaży. Poniżej przedstawiamy kilka wybranych funkcjonalności programu, szczególnie przydatnych dla firm prowadzących działalność handlową.

Każdemu Klientowi automatycznie przypisywany jest opiekun


Dzięki wskazaniu opiekuna dla każdego Klienta:
 • zawsze wiadomo, kto jest główną osobą odpowiedzialną za kontakt z danym Klientem,
 • opiekun może być informowany o każdej akcji wykonanej przez inne osoby względem Klienta, np. zmianie dodanych, rejestracji zdarzenia,
 • opiekun może posiadać większe uprawnienia do edycji i podglądu danych "swoich" Klientów niż inni użytkownicy,
 • system CRM może nie pozwalać innym osobom poza opiekunem otwierać nowych transakcji dla danej firmy,
 • można tworzyć wiele raportów analizujących sprzedaż, aktywność i efektywność działu sprzedaży wraz z możliwością pomiaru efektów działań poszczególnych osób.
Początkowo opiekunem automatycznie zostaje Użytkownik dodający kontrahenta. Można także ustalić osobę domyślną w tym polu, lub zmienić ją w dowolnym momencie. Natomiast w przypadku rotacji pracowników można wykonać odpowiednie akcje np. przepisać wszystkich kontrahentów danego opiekuna w CRM na inną osobę. 

Usprawnienie ofertowania


 • Program automatyzuje generowanie ofert – drukowanych pism, e-maili, faxów i innych.
 • Program może automatycznie dołączać do oferty opisy wskazanych produktów, dane Klienta i inne informacje pobrane z systemu.
 • Możliwe jest tworzenie ofert wariantowych – aby Klient mógł wybrać jedną z kilku proponowanych konfiguracji / zestawów produktów.

Zarządzanie zamówieniami od Klientów


 • Zamówienia mogą być automatycznie importowane z Internetu.
 • Mogą być także wielokrotnie korygowane.
 • Program zapisuje historię zmian – co, kiedy i przez kogo zostało zmienione.
 • Zamówienia można rozszczepiać, scalać i kopiować.
 • Program podpowiada jaka była ostatnia cena zakupu, jaka jest cena aktualna oraz jaki jest poziom stanów magazynowych.

Zarządzanie asortymentem produktowym


 • Program pozwala zarządzać rozbudowaną ofertą produktową wraz z wieloma tysiącami indeksów produktowych.
 • Produkty można przyporządkowywać do kategorii produktowych o zróżnicowanej strukturze drzewiastej i wielopoziomowej.
 • Każdy produkt może należeć do kilku kategorii jednocześnie, co pozwala uporządkować ofertę zarówno rodzajowo jak i według marek producentów. Można utworzyć różne kategorie np: „Bestsellery”, „Wyprzedaż”.
 • W kartotekach produktów można umieszczać szczegółowe informacje m.in. zdjęcia, dane liczbowe, pola wyboru i inne.
 • W sytuacji, gdy każdy produkt jest konfigurowany na indywidualne zamówienie Klienta, w programie można ustawić, aby dopiero na etapie ofertowania wybierać indywidualne parametry produktu (np. wybierać kolor, wymiary produktu, parametry techniczne).

Zarządzanie cenami produktów i rabatami udzielanymi Klientom


 • W programie można definiować szereg cenników i reguł dotyczących indywidulanego ustalania cen dla Klientów.
 • Każdemu Klientowi może zostać przyporządkowany domyślny cennik z którego program będzie podstawiać ceny przy ofertowaniu.
 • Dla każdego Klienta można wskazać domyślny rabat %, który program automatycznie podstawi w ofercie.
 • Na wybrane kategorie produktów (dla konkretnego Klienta lub ich grupy) można wskazać wyjątek – aby program podstawiał ceny z niższej rubryki cenowej (atrakcyjniejszego cennika) lub wyższy rabat % niż domyślny dla Klienta.
 • Można ustawiać ceny obowiązujące przez określony czas, które po jego upływie, automatycznie powrócą do poprzedniego poziomu.
 • Opcja definiowania „volume prices” - niższe ceny na poszczególne produkty, zależne od wielkośći zamówienia (np. rabat 5% przy zamówieniu powyżej 100 sztuk danego produktu).
 • Definiowanie blokad, aby poszczególni handlowcy nie mogli obniżać cen bardziej niż o określony % od cen wyjściowych lub ofertować w cenach poniżej określonej rubryki cenowej (każdy pracownikmoże mieć inne uprawnienia w tym zakresie).
 • Można ustalać poziom rabatu/ obniżki ceny który spowoduje, że oferta będzie wymagać akceptacji kierownika.
 • Nawet nie stosując blokad w CRM, program rejestruje i pozwala w wygodny sposób raportować, jak mocno poniżej wyjściowych cen cennikowych handlowcy obniżają ceny klientom. Dzięki temu wiadomo czy wysoki obrót nie jest realizowany kosztem zbyt wysokich upustów i niższej marży ze sprzedaży.

Zarządzanie stanami magazynowym


W  przypadku uruchomienia modułu synchronizacji z programem ERP (więcej: Synchronizacja z programami ERP), w programie można mieć podgląd stanów magazynowych z programu ERP. 

Można definiować własne wirtualne magazyny – system obliczy w nich i wyświetli ilość, która będzie np. sumą kilku wybranych innych magazynów, uwzględniającą wpisane rezerwacje/zamówienia od klientów. W ten sposób handlowcy mają dokładniejsze informacje o faktycznej dostępności towarów.

Ustalanie kredytów kupieckich


 • Dla każdego Klienta można zdefiniować limit kredytu kupieckiego i domyślny termin jego płatności.
 • Program alarmuje odpowiednie osoby lub blokuje sprzedaż w przypadku przekroczenia limitu.

Czytaj więcej: kredyty kupieckie i windykacja

Usprawnienie działań windykacyjnych


W programie można skonfigurować ścieżkę windykacji należności, którą można różnicować dla poszczególnych grup Klientów. W tym celu definiuje się reguły określające m.in. jakie działania należy podjąć oraz po ilu dniach spóźnienia z płatnością faktury. Program co noc sprawdza przeterminowanie wszystkich faktur i zależnie od zdefiniowanej reguły może np.:

 •     powiadomić komunikatem lub SMSem opiekuna Klienta,
 •     wysłać do Klienta e-mail (z szablonu) z przypomnieniem lub wezwaniem do zapłaty,
 •     zlecić zadanie określonemu pracownikowi – np. aby wykonał telefon do Klienta,
 •     zablokować dalszą sprzedaż dla tego Klienta,
 •     zlecić wydruk pisma w systemie z wezwaniem do zapłaty.

Fakturowanie


Oferty generowane przez handlowców za pomocą programu bs4 zmieniając status na "zamówienie" mogą być automatycznie eksportowane do programu magazynowo-sprzedażowego ERP w celu zafakturowania.  Faktury można też generować bezpośrednio w CRM (Moduł FAKTURY).

Zarządzanie zamówieniami do dostawców


W przypadku braku dostępności zamówionych przez klientów towarów w magazynie (moduł: DOSTAWY) można łatwo otworzyć zamówienie do wybranego dostawcy (pismo lub e-mail z firmowego szablonu). System automatycznie podpowie dostawcę oraz ceny zakupu.

Program zapamiętuje, które pozycje jakiego zamówienia do dostawcy były utworzone w związku z którym zamówieniem od klienta. Dzięki temu gdy otrzymamy dostawę towaru, wiemy dla jakiego klienta możemy zrealizować zamówienie.

Czytaj więcej: zarządzanie zakupami u dostawców

Planowanie sprzedaży i przyszłych działań


Służy do tego moduł PLANY SPRZEDAŻY, który pozwala planować sprzedaż do zrealizowania w poszczególnych okresach (miesięc, kwartał lub rok).

 • Planować może odbywać się z rozbiciem na handlowców, Klientów, grupy klientów, kategorie produktowe.
 • Przejrzyste raporty pozwalają monitorować aktualny % realizacji każdego planu.
 • Poza planowaniem sprzedaży program umożliwia planowanie ilości działań – np. liczby telefonów, jakie powinni wykonać telemarketerzy lub ilu Klientów mają odwiedzić przedstawiciele w danym okresie.

Filmy


O firmie


Zajmujemy się programowaniem i wdrażaniem autorskiego systemu CRM od 2002 roku.
Nasz system działa w ok. 300 firmach na terenie całego kraju.
Przeprowadziliśmy m.in. wdrożenia na 100-500 użytkowników.
Nasz kapitał zakładowy: 1.150.000 zł.

Kontakt


Proszę o telefon

Proszę o dostęp do demo

Wypełnienie formularza oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez bs4 business solutions sp. z o.o. w celach marketingowych i na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych związanych z ofertą bs4. Informacje nie zostaną przekazane osobom trzecim. Przysługuje Państwu prawo rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną i/lub prawo zażądania usunięcia swoich danych osobowych.