Konsultacje RODO

 

Bądź gotowy na RODO z CRM bs4 Ultra

Dla naszych klientów i partnerów oferujemy konsultacje w zakresie zasad wdrożenia oraz wykazania technicznych i organizacyjnych środków zapewniających zgodność z RODO przy wykorzystaniu CRM bs4 Ultra.

Już 25 maja 2018 r. wchodzi w życie regulacja GDPR, w Polsce znana pod skrótem RODO, która ujednolica w całej Unii Europejskiej przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz nakłada na wszystkie podmioty przetwarzające te dane dodatkowe zadania. Na administratorze bądź podmiocie przetwarzającym za zgodą administratora dane osobowe, spoczywać będzie obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych chroniących dane, ale także zapewniających osobom, których dane są przetwarzane prawo do ich ograniczania, prostowania, a nawet usuwania.

Równocześnie rozporządzenie nie precyzuje jakimi środkami osiągnąć zamierzony cel, dając administratorom możliwość swobodnego wyboru środków technicznych i organizacyjnych. Teoretyczne ułatwienie – powoduje niemałą konsternację i pytania: czy moja firma jest należycie przygotowana? Czy system, który wdrożyłem spełnia kryteria RODO? Czy dane moich kontrahentów są bezpieczne? Czy po 25 maja nie będę narażony na dotkliwe kary finansowe?

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

Dostarczamy narzędzie, które pozwala spełnić wymagania gromadzenia i przetwarzania danych osobowych narzucone przez RODO. Chcemy jednak, by nasz system był dodatkowo udogodnieniem dla administratorów danych – pomagającym wywiązywać się z nałożonych na nich nowych obowiązków. Nasza firma na bieżąco śledzi proces legislacyjny oraz dostosowuje swoje narzędzia zarówno do wymogów Unii Europejskiej w zakresie należytego zabezpieczania przetwarzanych w nich danych, ale także jest otwarta na rozbudowanie systemu o opcje, które od 25 maja 2018 będą pomagać administratorom danych w realizacji zapisów rozporządzenia.

Równocześnie, zdając sobie sprawę z trudności interpretacyjnych, braku wykładni krajowej, wątpliwości technicznych bądź organizacyjnych, firma bs4 oferuje dla swoich klientów consulting w zakresie zasad wdrożenia oraz wykazania technicznych i organizacyjnych środków zapewniających zgodność z RODO przy wykorzystaniu CRM bs4 Ultra.

Więcej o RODO

Kontakt
close slider

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych jest firma bs4 business solutions sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowackiego 35/5 w Poznaniu (bs4@bs4.pl).

    * - zgody wymagane

    Sprawdź szczegóły w naszej polityce prywatności.