Zabezpieczenie wiedzy o kontrahentach

Zabezpieczenie wiedzy o kontrahentach


Maj 12, 2017

Wyszukiwarki i segmentacja klientów

Wyszukiwarki ułatwiają szybkie odnalezienie dowolnych danych z systemu np. danego Klienta lub ich grupy o określonych cechach. Użytkownik może przeszukiwać dane wg dowolnych kryteriów oraz wybierać […]
Maj 12, 2017

Bezpieczeństwo danych w systemie

Bezpieczeństwo danych w systemie System spełnia wymogi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostępne jest szyfrowanie pól, bez możliwości odczytu nawet przez administratora systemu. System loguje zmiany […]
Maj 12, 2017

Konfigurowalne kartoteki kontrahentów

Konfigurowalne kartoteki kontrahentów Przedsiębiorstwo zorientowane na Klienta musi umiejętnie budować z nim relacje. Niezbędne do ich tworzenia jest dokładne poznanie potrzeb, oczekiwań Klienta oraz gromadzenie i […]
Maj 12, 2017

Rejestracja zdarzeń i aktywności

Jedną z największych korzyści z wdrożenia systemu CRM, poza łatwym dostępem do aktualnych danych Klientów, jest możliwość zbierania informacji i budowania historii kontaktu. Dane gromadzone są […]