Zarządzanie zespołem i pracą

Zarządzanie zespołem i pracą


Oprogramowanie bs4 ultra poza zbieraniem danych o Kliencie (CRM), posiada wiele funkcji służących do zarządzania pracownikami i czasem pracy. Umożliwia m.in. planowanie pracy własnej, delegowanie zadań innym oraz kontrolę ich realizacji. Program pozwala na wprowadzanie danych szczegółowych pracowników, nadawanie określonych uprawnień (indywidualnie dla osób lub w ramach grup) oraz ustalanie zależności między jego Użytkownikami (np. Szef działu - pracownik działu).

Informacje o pracownikach


Do programu można wprowadzić różne informacje dotyczące pracowników:

 • ich miejsce w strukturze organizacyjnej firmy,
 • szczegółowe dane,
 • kalendarze czasu pracy.

Szczegółowe dane pracowników:

 • stanowisko, tytuł,
 • dane kontaktowe,
 • adres prywatny,
 • zdjęcie pracownika,
 • obowiązki pracownicze,
 • bezpośredni przełożony i podwładni,
 • rozliczenia finansowe z pracownikiem (zaliczki, wydatki itp.),
 • definiowanie własnych typów rozliczeń.
Zarządzanie pracą - profil pracownika - bs4 ultra

W CRM bs4 ultra można również definiować:

 • strukturę funkcjonalną przedsiębiorstwa - drzewko działów,
 • wiele grup pracowniczych (jeden pracownik może należeć do różnych grup).

Profile kompetencji


attencion

Profilie kompetencji określają uprawnienia (pracowników lub ich grup) w zakresie dostępu do danych i funkcji systemu CRM

 • Użytkownicy mogą mieć możliwość edycji, podglądu lub nie posiadać uprawnień do oglądania poszczególnych danych.
 • Profile kompetencji mogą być dodawane, usuwane, a także edytowane przez administratora prgoramu.
smallBoard

Przykłady ograniczeń kompetencji, gdzie użytkownik:

 • Może wyświetlać e-dokumenty wprowadzone już do systemu, nie może jednak dodawać nowych.
 • Posiada dostęp do otrzymanego zlecenia tylko w fazie realizacji, może przekazać je do weryfikacji kierownika, ale nie może go zakończyć.
 • Może nie widzieć pewnych zakładek w kartotece kontrahenta np. poufnych informacji finansowych.
 • Może widzieć w kalendarzu zadania innych pracowników, ale bez dostępu do ich treści.

Dowiedz się co możemy zaproponować Twojej firmie!

Indywidualne parametry użytkownika


Okno programu może wyglądać inaczej dla każdego użytkownika i jest określane przez szereg parametrów preferencji. Administrator może hurtowo edytować parametry preferencji użytkownikom, umożliwiać im własną konfigurację lub zablokować edycję.

Możliwości użytkownika w ramach konfiguracji wyglądu programu:

 • konfigurowanie własnych stylów szaty graficznej (kolory, czcionki),
 • wybór kryteriów i kolumn wyświetlanych w wyszukiwarkach i zestawieniach informacji,
 • konfigurowalna uproszczona wyszukiwarka kontrahentów,
 • włączanie / wyłączanie powiadomień dźwiękowych,
 • ilość wyników wyświetlanych w zestawieniach,
 • wzory tabel wykorzystywanych w szablonach korespondencji,
 • treść stopki e-mail.

Dodatkowe informacje i kontakt


Przetestuj nasz system!

Wypełnij formularz aby zyskać dostęp do demo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych jest firma bs4 business solutions sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowackiego 35/5 w Poznaniu (bs4@bs4.pl).

* - zgody wymagane

Sprawdź szczegóły w naszej polityce prywatności.

Informacje nie zostaną przekazane osobom trzecim. Wypełnienie formularza oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez bs4 business solutions sp. z o.o. w celach sprzedażowych i marketingowych. Przysługuje Państwu prawo rezygnacji z otrzymywania informacji i/lub prawo zażądania usunięcia swoich danych osobowych.