Zwinne wdrożenia bs4

Zwinne wdrożenia bs4


Oferujemy Państwu wdrożenie oprogramowania bs4 ultra według metodyki, która bardziej pasuje do specyfiki Państwa działalności i cech osobowych Kierownika Projektu Klienta.

Możecie Państwo wybrać:

 • zwinne wdrożenie CRM bazujące na manifeście Agile;

 • klasyczny, kaskadowy model wdrażania (waterfall model).

Zwinne wdrożenie CRM w metodyce Agile bs4


 1. Przeprowadzamy obowiązkową analizę przedwdrożeniową. Jest ona dosyć ogólna, zawiera elementy charakterystyczne dla Scrum. Skupiamy się na zdefiniowaniu celów wdrożenia, zbieramy user stories, opracowujemy rejestr wymagań (product backlog).

 2. Zapisane w rejestrze wymagań funkcjonalności, zaczynając od najważniejszych lub wg technicznej wykonalności, konfigurujemy i prezentujemy w kolejnych 2-3 tygodniowych sprintach. Co 2-3 tygodnie prezentujemy zdalnie lub osobiście klientowi efekt pracy i zbieramy od niego uwagi do dalszych prac.

 3. Klient na bieżąco może zmieniać wymagania widząc efekty poprzednich sprintów. Za czas poświęcony na konfigurację, prezentacje i szkolenia naliczamy opłaty wg ceny zawartej w umowie.

 4. Wybrane osoby klienta mogą logować się do programu już w trakcie jego konfiguracji pomiędzy sprintami i sprawdzać, czy spełnia ich oczekiwania.

 5. Gdy klient zdecyduje, że system jest gotowy, robimy szkolenia wszystkim użytkownikom lub tylko kluczowym, którzy dalej szkolą pozostałych.

Wdrożenie kaskadowe CRM wg bs4


 1. Przeprowadzamy szczegółową analizę przedwdrożeniową. To jest kluczowy moment wdrożenia. Klient we współpracy z naszym konsultantem musi dokładnie określić swoje wymagania odnośnie systemu i zaakceptować specyfikację. Szacujemy nakłady pracy (=koszt) potrzebne na zrealizowanie systemu wg specyfikacji i termin, na kiedy system będzie gotowy.

 2. Konfigurujemy system wg specyfikacji / analizy przedwdrożeniowej.

 3. Robimy prezentację dla kluczowych osób klienta. Jeżeli pojawiają się duże różnice względem pierwotnych wymagań z analizy, opracowujemy nową wersję analizy, dokonujemy ponownej wyceny i szacujemy nowy termin. Jeżeli są drobne korekty, nanosimy je w umówionym terminie.

 4. Rozpoczynamy pilotaż dla wybranych użytkowników. Po pilotażu jest czas na końcowe uwagi, przygotowanie instrukcji stanowiskowych jeśli są potrzebne.

 5. Następuje start produkcyjny.